Allvarlig COVID-19 kopplat till övervikt och diabetes

25 februari Journal of the American Heart Association

patient dropp

Abstrakt

Bakgrund

Risken för inläggning på sjukhus under 2019 på grund av COVID‐19 var starkt kopplat till kardiometabol hälsa. Sjukhusvistelser för amerikaner på grund av COVID-19 kunde hänföras till fyra kardiometabola tillstånd, och till etnicitet, ålder och kön.

Metoder och resultat

Man använde analysmetoder för att uppskatta oberoende koppling av kardiometabola tillstånd till risken för att bli inlagd på sjukhus på grund av COVID-19; nationell data om kardiometabola tillstånd från National Health and Nutrition Examination Survey 2015 till 2018; och statistik av sjukhusvistelser på grund av COVID-19 från Centers for Disease Control and Prevention’s (CDC) för att uppskatta antalet och omfattningen av sjukhusvistelser som tillskrevs diabetes mellitus, fetma, högt blodtryck och hjärtsvikt. 

Den 18 november 2020 uppskattades 906.849 sjukhusvistelser i USA vara orsakade av COVID-19. Av dessa, beräknade man att 20,5% kunde tillskrivas diabetes mellitus, 30,2% fetma (BMI ≥30), 26,2% högt blodtryck och 11,7% hjärtsvikt.
Sammantaget kunde 63,5% eller 575.419 av sjukhusvistelser kopplas till dessa fyra tillstånd. Stora skillnader sågs i förhållandet kardiometabol risk kopplat till sjukhusinläggning på grund av COVID-19 till ålder och etnicitet, och mindre skillnader mellan kön.

Konklusion

En betydande del av sjukhusvistelser i USA på grund av COVID-19 kan tillskrivas flera kardiometabola tillstånd, som diabetes mellitus, fetma, högt blodtryck och hjärtsvikt. Resultaten från denna studie kan bidra i besluten kring vilka åtgärder som krävs för att för att minska vårdbördan av COVID-19.

Journal of the American Heart Association