AstraZenecas vaccin skyddar inte mot det Sydafrikanska viruset

16 mars 2021 New England Journal of Medicine

covid vaccination

Abstrakt

Bakgrund

Granskning kring säkerhet och effekt av vacciner mot COVID-19 (SARS-CoV-2) i olika populationer är viktigt, liksom att undersöka hur effektiva vaccinerna är mot nya COVID-19 mutationer, inklusive varianten B.1.351 som först identifierades i Sydafrika.

Metod

Man genomförde en multicenter, dubbelblind, randomiserad, kontrollerad studie för att bedöma säkerheten och effekten av Astra Zenecas vaccin (ChAdOx1 – AZD1222) hos personer som inte var infekterade med HIV-virus i Sydafrika. 

Deltagarna var mellan 18 och 65 år och fick två doser av antingen vaccinet eller placebo (0,9% natriumkloridlösning) med 21 till 35 dagars mellanrum. Serumprover (”blodprover”) som erhölls från 25 deltagare efter den andra dosen testades mot pseudovirus och levande virus mot dels det ursprungliga D614G-viruset (den första mutationen som spreds globalt och dels B.1.351-varianten (Sydafrikanska virusmutationen). Det man primärt analyserade var säkerhet och effekt av vaccinet mot symtomatisk Covid-19 (laboratoriebekräftad) efter minst 14 dagar efter den andra dosen.

Resultat

Mellan 24 juni och 9 november 2020 inkluderades 2.026 vuxna (medianålder 30 år); 1.010 deltagare fick minst en dos av placebo och 1.011 fick minst en dos av vaccinet. Både pseudovirus och levande virus visade större resistens (motståndskraft) i neutraliseringsanalyserna mot det Sydafrikanska viruset (B.1.351) när man analyserade serumprover (”blodprover”) från de som fick vaccin än i prover från de som fick placebo. 

I den primära analysen utvecklades mild till måttlig Covid-19 hos 23 av 717 personer som fick placebo (3,2%) och hos 19 av 750 som fick AstraZenecas vaccin (2,5%), en effekt på 21,9%. 

Bland de 42 deltagarna som blev sjuka i Covid-19 ,orsakades 39 fall (92,9%) av det Sydafrikanska viruset (B.1.351); vaccinets effekt mot denna virusvariant analyserades som ett sekundärt mål, var 10,4% (95% KI, -76,8 till 54,8). Förekomsten av allvarliga biverkningar var jämförbar mellan vaccin- och placebogrupperna.

Slutsats

Två doser av AstraZenecas vaccin (ChAdOx1) gav inget skydd mot mild till måttligt svår Covid-19, orsakad av det Sydafrikanska viruset (B.1.351).

New England Journal of Medicine