Fullkorn minskar risken för typ 2 diabetes

8 juli 2020 BMJ

Abstrakt

Målsättning 

Att undersöka sambandet mellan intag av mat innehållande fullkorn och risken för att utveckla typ 2-diabetes.

Design

Genomgång av 3 stora studier: Nurses’ Health Study (1984-2014), Nurses’ Health Study II (1991-2017), och Health Professionals Follow-Up Study (1986-2016), från USA.

Deltagare 

158.259 kvinnor och 36.525 män som inte hade typ 2-diabetes, hjärt-kärlsjukdom eller cancer vid studiestart.

Utfall

Deltagare rapporterade att de insjuknande i typ 2-diabetes, och det bekräftades senare genom ett kompletterande frågeformulär.

Resultat 

Under uppföljningen identifierades 18.629 deltagare med typ 2-diabetes. Konsumtionen av fullkorn kategoriserades i fem lika stora portioner per dag för de tre grupperna. 

Efter att ha justerat för riskfaktorer för diabetes gällande livsstil och kost, så hade deltagarna i gruppen med högst konsumtion av fullkorn 29% färre insjuknade i typ 2-diabetes jämfört med dem i den lägsta kategorin. 

Det var färre typ 2-diabetiker bland de som konsumerade en eller flera portioner fullkorn om dagen jämfört med de som konsumerar mindre än en portion per månad.  Sambandet mellan ett högt intag av fullkorn och en låg risk för typ 2-diabetes var starkare hos individer som var magra än hos de som var överviktiga eller hade fetma (P = 0,003).

Slutsats – Fullkorn minskar risken för typ 2 diabetes

Högre konsumtion av fullkorn och flera vanliga fullkornsprodukter, inklusive fullkornsflingor, havregryn, mörkt bröd, brunt ris, kli och vetegroddar, var signifikant associerat med en lägre risk för typ 2-diabetes. Dessa resultat ger ytterligare stöd för de nuvarande rekommendationerna om att öka konsumtionen av fullkorn som en del av en hälsosam kost för att förebygga av typ 2-diabetes.

BMJ