Att röka några cigaretter per månad är farligt

3 juni 2020, Journal of the American Medical Association

Abstrakt

Bakgrund 

En allt större andel rökare i USA, röker vid färre tillfällen och inte varje dag. Vissa icke-rökare har alltid haft detta mönster, medan andra tidigare hade rökt dagligen. Effekten av att minska på rökning från daglig till mer sällan-rökning och eventuell vinst med detta är ganska okänd.

Mål 

Att utvärdera total risk och dödlighet specifikt kopplat till rökning för icke-dagliga och dagliga rökare, kopplat till antalet cigaretter per månad, och år efter att ha minskat från daglig till icke-daglig rökning, och år efter att de slutade.

Design och deltagare 

Cigarettrökarna klassificerades som Dagliga eller Icke-dagliga rökare; och nuvarande icke-dagliga rökare kategoriserades efter om de tidigare rökt varje dag.

Resultat 

Bland 505.500 deltagare (i åldrarna 18-103 år) inträffade cirka 47.000 dödsfall.
Antalet cigaretter som röktes per månad i snitt var 600 (ca 20 st per dag) för daglig rökare och 40 st för icke-daglig rökare (ca 1,5 st per dag).

Risken att dö var 2,32 gånger högre för daglig rökare och 1,82 gånger högre för icke-dagliga rökare än för de som aldrig rökt.
Denna riskökning noterades vid 6 till 10 cigaretter per månad och risken ökade med antalet röktillfällen.


För icke-daglig rökare som tidigare rökt varje dag, minskade risken för att dö jämfört med daglig rökare, men den var fortfarande högre (1,73 gånger förhöjd risk) än för dagliga rökare som slutat röka för 10 år sedan (1,18 gånger förhöjd risk).

Slutsatser och relevans – Att röka några cigaretter per månad är farligt

Även om man såg att risken för att dö minskade om man gick från att röka dagligen till mer sällan (icke-daglig rökare), så såg man att om man helt slutar att röka så var vinsten så mycket större. Långtids icke-rökare har högre risk att dö än de som aldrig rökt, och det gällde även som som röker 6 till 10 cigaretter per månad. Därför bör alla rökare sluta, oavsett hur sällan de röker.

JAMA Netw Open. 2020;3(6):e206436.