Brasilianska COVID-19 mutationen trotsar immunitet

3 mars 2021 Medscape

covid-19 distans

Den mycket smittsamma brasilianska COVID-19-mutationen som nu har upptäckts i minst 20 länder, kan infektera människor som tidigare varit sjuka i Covid,  rapporterade forskare under tisdagen (den 2 mars).

I en studie av det muterade virusets uppkomst och spridning i Manaus i Amazonas, berättar forskarna att varianten – känd som P.1 – har en ”unik konstellation av mutationer” och mycket snabbt har blivit den dominerande varianten som cirkulerar där. 

Av 100 personer i Manaus som hade återhämtat sig från infektion av coronavirus, ”så är någonstans mellan 25 och 61 av dem mottagliga för att kunna infekteras med P.1 och återinsjukna”, säger Nuno Faria, en av virusexperterna vid Imperial College i London, som står bakom rapporten.

Forskarna uppskattade att P.1 var 1,4 – 2,2 gånger mer smittsam än den tidigare formen av viruset.

I en pressmeddelande om resultaten under tisdagen, berättade Faria att det var för tidigt att säga om variantens förmåga att undvika immunitet från tidigare infektioner, samtidigt innebär att vaccinerna också ger ett sämre skydd mot mutationen.
”Det finns inga slutsatser som egentligen tyder på att de nuvarande vaccinerna inte fungerar mot P.1”, sa Faria. ”Jag tror att vaccinerna åtminstone kommer att skydda oss mot sjukdom, och möjligen också mot infektion”.

Forskare runt om i världen är på sin vakt mot nya muterade former av coronavirus som både kan spridas lättare och vara svårare att skydda sig mot med befintliga vacciner.

Undersökningen som utfördes av forskare i São Paulo, Brasilien och universitet i Oxford, bedömer att P.1-varianten troligen har uppstått i Manaus i början av november 2020.

Den första infektionen med mutationen identifierades den 6 december, berättade Faria. ”Vi såg sedan hur snabbt P.1 tog över från andra virusstammar och vi fann att andelen P.1 växte från noll till 87% på cirka åtta veckor.”

Medscape