Chilipeppar är bra för hjärtat

17 december, 2019 J Am Coll Cardiol.

Regelbundet intag av het chili var kopplad till en lägre risk att dö i hjärt-kärl relaterad sjukdom men också minskad generell dödsrisk, visades i en stor italiensk studie, oberoende av riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom eller kosthållning enligt Medelhavsdiet.

De epidemiologiska bevisen på chilins fördelar för hälsan är begränsade, och främst baserade på folktro; endast två prospektiva studier finns publicerad hittills.

I den nya studien, är det första första gången som konsumtionen av chilipeppar har genomgått en omfattande analys i en Medelhavsgrupp. Man fann att chilipeppar var fördelaktig, oberoende av intag av Medelhavsdiet eller inte.

Moli-sani-studien

Studien inkluderade 22.811 män och kvinnor under perioden 2005 till 2010. Med hjälp av ett frågeformulär kategoriserades konsumtionen av chilipeppar som Ingen/Sällsynt, Upp till 2 gånger per vecka , 2 till 4 gånger per vecka och Mer än 4 gånger per vecka.

Under uppföljningen på 8,2 år (snittid) dog 1.236 personer, 444 av hjärt-kärlsjukdom, 258 av ischemisk hjärtsjukdom/stroke, 482 av cancer och 310 av andra orsaker.

Jämfört med personer som sällan eller aldrig åt chilipeppar, hade de som åt chilipeppar mer än fyra gånger per vecka 23% lägre risk för dödlighet överhuvudtaget och 34% lägre risk för att dö i hjärt-kärlsjukdom, även om man inte fann någon minskad risk för att dö i cancer. 

Chilins skydd mot att dö var oberoende av vilken typ av diet folk följde. Med andra ord kan någon följa den hälsosamma Medelhavsdieten, någon annan kan äta mindre hälsosamt, men för alla av dem har chilipeppar en skyddande effekt.

Den uppenbara skyddande effekten av att äta chilipeppar verkade starkare hos personer utan högt blodtryck (P= 0,021).

Varningar och begränsningar

Den exakta mekanismen mellan chilipepparens uppenbara hälsofördelar återstår att klargöra.

Flera mekanismer testades som eventuellt skulle kunna kopplas till ett samband mellan chili och hälsoresultaten. Emellertid visade sig biomarkörer, som inflammation, blodtryck, etc inte ha en koppling. Mer studier behövs för att förstå mekanismerna genom vilka chilipeppar (och dess huvudbeståndsdel, capsaicin) ger dessa hälsofördelar.

Det var inte möjligt skilja mellan styrkan på chilipepparn och grad av riskreducering. På grund av studiens observativa karaktär kan orsaksförhållande endast antydas och annan koppling kan inte göras.

Trots studiens begränsningar säger forskarna att deras resultat är i linje med huvudresultaten från två tidigare studier från icke-Medelhavsgrupper.

Chilipeppar är bra för hjärtat

En stor studie från Kina fann att regelbunden konsumtion av stark mat sänkte risken för total dödlighet med 14% och död i hjärt-kärlsjukdom med 22%.

Och i publicerade data från US National Health and Nutrition Examination Survey fann man att konsumtion av heta röda chilipeppar var förknippade med en 13%-ig minskning av total dödlighet.

Det som verkar vara mest fördelaktigt är ätmönstret snarare än någon speciell mat. Medelhavsdieten, som innehåller mycket fullkorn, frukt, grönsaker och baljväxter, innehåller mycket fyto-kemikalier. Eftersom det är en” främst vegetarisk diet ”, innehåller Medelhavsdieten också lite kolesterol och mättat fett. Således kan man anta att det är mycket större sannolikhet att den kretensiska Medelhavsdieten minskar risken för hjärt-kärlsjukdom än det är att hälla Tabasco-sås över den ohälsosamma amerikanska dieten.

J Am Coll Cardiol. 2019;74:3139-3149