COVID-19: 6 gånger högre risk för impotens

6 april 2021 Medscape, Andrology

Covid-19 ökar risken för impotens

COVID-19 ökar risken för att utveckla impotens (erektil dysfunktion) med nästan 6 gånger, enligt data från den första studien som undersökt sambandet mellan impotens och COVID-19 hos unga män.

De preliminära uppgifterna indikerade också att impotens är en markör för ökad känslighet för SARS-CoV-2-infektion. Män med impotens är >5 gånger mer benägna att vara sjuka i COVID-19 (oddskvot [OR] = 5,27).

För män med en historia av COVID-19 var Odds Ratio för att utveckla impotens 5,66. Kopplingen kvarstod efter justering för faktorer som anses påverka impotensen.

Studien som leddes av Emmanuele A. Jannini, läkare, professor i endokrinologi och medicinsk sexologi, University of Rome, Rom, Italien, publicerades den 20 mars i Andrology.

”Mask Up to Keep It Up”

Impotens kan vara både en kortvarig och en långvarig komplikation till COVID-19, säger Jannini.

”När vaccination erbjuds, bör män COVID-vaccinera sig. Det ger också en helt ny mening till att bära munskydd – Mask Up to Keep It Up”, säger Jannini. ”Den kan möjligen ha den extra fördelen att förhindra sexuell dysfunktion”.

Han påpekar att hög ålder, diabetes, högt BMI och rökning ökar risken för att få COVID-19.

”Dessa riskfaktorer är desamma som för impotens. Resultaten av vår studie överensstämmer med de patofysiologiska mekanismerna som kopplar impotens, endotel dysfunktion och COVID-19. I grund och botten är endotel dysfunktion vanligt vid båda tillstånden (COVID-19 och impotens).

”Vi skulle vilja hitta någon form av biomarkör för endotel dysfunktion post-COVID, eftersom det verkar som att det finns många följdsymtom som samexisterar en lång tid efter infektion,” tillade Jannini. ”Att fråga en patient om de har impotens efter COVID kan ge ett mått på systemisk välbefinnande”.

Allan Pacey, doktor, professor i andrologi vid University of Sheffield, Sheffield, Storbritannien, välkomnade forskningen och noterar: ”Detta verkar vara en väl genomförd studie. För närvarande är förhållandet dock bara en korrelation, och det kan vara så att vissa av de samsjukdomar som ökade mäns chanser att få COVID-19-infektion också kan ha ökat chanserna för impotens.

”Men författarna erbjuder en rimlig mekanism genom vilken COVID-19 kan påverka direkt på den erektila funktionen”, säger Pacey. ”Men det finns mer arbete att utföra”, säger han. ”Jag skulle också hävda att det är en bra anledning för män att bära en munskydd, utöva social distansering och ta vaccin när de blir erbjudna”.

Urolog John Mulhall, doktor, från Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York City, säger: ”Detta är en preliminär studie, men resultatet tyder på en potentiell koppling mellan COVID-19-infektion och impotens.

”Det väcker dock tillräckligt många frågor för att fler stora och långsiktiga analyser krävs för att definiera ett orsakssamband. Framtida studier som bedömer testosteronnivåer och erektil hemodynamik (blodfyllnad) kommer att behövas för att ge definitiva bevis för ett orsakssamband”, betonade han.

Tidigare forskning har föreslagit att asymptomatisk COVID-19 kan kopplas till en subklinisk mikrovaskulär involvering med långvariga kardiovaskulära effekter.

”Erektil dysfunktion har ofta ansetts som ett kännetecken för endotel dysfunktion, och som sådan har den en potentiell koppling mellan impotens och COVID-19 vilket också ligger bakom frågeställningen i denna studien”, förklarade han.

Uppgifter hämtades från onlineundersökningen Sex@COVID, som genomfördes mellan 7 april till 4 maj 2020 i Italien. Undersökningen inkluderade 6.821 deltagare i åldern 18 år eller äldre (4.177 kvinnor; 2.644 män; medelålder 32,83 år). Deltagarna stratifierades på grundval av civilstånd och sexuell aktivitet under lockdown. Från dessa deltagare identifierades 985 sexuellt aktiva män, varav 25 (2,54%) rapporterade att de hade testat positivt för COVID-19. Dessa personer matchades med 75 COVID-19-negativa män.

Forskarna använde standardiserade psykometriska verktyg för att mäta effekterna av lockdown och social distansering på deltagarnas intrapsykiska, relations och sexuella hälsa.

Resultaten visade att förekomsten av impotens var signifikant högre bland män som rapporterade en historia av COVID-19 jämfört med en matchande COVID-negativ befolkning (28% mot 9,33%; P = 0,027).

Efter justering för variabler som anses ha betydelse för utvecklingen av impotens, såsom psykiskt status, ålder och BMI, var Odds Ratio för att utveckla impotens efter att ha haft COVID-19 5,66.

På liknande sätt, efter att ha justerat för ålder och BMI, hade män med impotens högre risk att vara sjuka i COVID ‐ 19 (Odds Ratio 5,27).

Medscape

Andrology