COVID-19: Äldre och sjuka vanligast när vaccinerade insjuknar

23 augusti 2021 Medscape

Vaccinerad covidsjuk patient

JERUSALEM (Reuters) – På Israels COVID -19 avdelningar lär sig läkare vilka vaccinerade patienter som är mest sårbara för svår sjukdom, med en växande oro över de fall där vaccinet ger ett sämre skydd mot de svåraste formerna av sjukdomen.

Omkring hälften av landets 600 patienter som för närvarande är inlagda på sjukhus med svår Covid, har erhållit två doser av Pfizer vaccin, en sällsynt förekomst bland 5,4 miljoner helt vaccinerade personer.

Majoriteten av dessa patienter fick två vaccindoser för minst fem månader sedan, dom är äldre än 60 år och har också kroniska sjukdomar, vilka är välkända för att kunna förvärra en corona-infektion. Det handlar bland annat om diabetes, hjärtsjukdomar och lungsjukdomar, liksom cancer och inflammatoriska sjukdomar som behandlas med immunosuppressiva läkemedel, enligt Reuters som har intervjuat läkare och hälsoexperter.

Israel började erbjuda boosterdoser till personer i åldern 60 år och uppåt, i juli i år och därefter har fler möjlighet till en extra dos.

”De vaccinerade patienterna som blir sjuka är äldre, ohälsosamma, ofta är de sängliggande före infektionen, och vårdkrävande sedan tidigare”, säger Noa Eliakim-Raz, chef för corona-avdelningen vid Rabin Medical Center i Petach Tikva.

Däremot ”de COVID-patienter som hamnar på IVA och som är ovaccinerade är unga, friska, arbetande människor och deras tillstånd försämras snabbt”, säger hon. ”Plötsligt kräver de på syrgas eller så hamnar de i respirator.”

Israels hälsoministerium kom ut med en ny rapport den här veckan som visar att effektiviteten mot svår sjukdom med Pfizer-BioNTechs vaccin, tycks ha sjunkit från över 90% effekt till 55% hos personer i åldern 65 år och uppåt som fick sin andra dos i januari (2021). 

Andra experter säger att det inte är klarlagt hur representativa dessa siffror är, men instämmer i att det finns bevis för att vaccinskyddet mot infektion avtar över tid.

De kan inte avgöra om det beror på den tid som har gått sedan senaste vaccindosen, eller om det beror på den mycket smittsamma Deltavariantens förmåga att undvika vaccinets skydd, eller på ålder och underliggande sjukdomar hos de vaccinerade personerna eller på en kombination av alla dessa faktorer.

Hälsovårdsmyndigheter i Storbritannien och USA, två andra nationer med höga vaccinationsnivåer och som ser en ökning av Delta-infektioner, har rapporterat liknande trender.

I Storbritannien hade cirka 35% av de personer som varit inlagda på sjukhus de senaste veckorna med Deltavarianten, fått två doser av ett COVID-19 vaccin. Nästan tre fjärdedelar av amerikanska sjukdomsfall som varit fullvaccinerade och som ledde till sjukhusvistelse eller död, var bland personer 65 år eller äldre, enligt myndigheterna.

Amerikanska myndigheter förtydligar att deras vaccinstrategi är baserad på en oro över att vaccinerna med tiden kommer att ge ett sämre skydd mot svår sjukdom, även bland yngre personer.

”Vi tittar noga på andra länder och (är) oroliga för att vi också kommer att se vad Israel ser just nu, det vill säga svårare infektioner över tid bland vaccinerade personer”, säger Rochelle Walensky, Director, Centers for Disease Control and Prevention (CDC) på en presskonferens.

WHO har upprepade gånger uppmanat rika länder att avstå från att tillhandahålla boosterdoser då stora delar av världen ännu inte har tillgång till sina första vaccindoser mot COVID-19.

Immunförsvar

Deltavarianten, som först identifierades i Indien, har blivit den dominerande varianten av SARS-CoV-2-viruset globalt, vilket accelererat pandemin som till idag har dödat mer än 4,4 miljoner människor.

I Israel har nya fall ökat från ensiffriga tal i juni till cirka 8.000 dagligen sedan Deltavarianten kom. Ungefär hälften av fallen är personer som är vaccinerade, de flesta av dem med mild till måttliga symtom.

De som vaccinerades först i Israel var högrisk patienter, inklusive personer i från 60 år och uppåt. Immunsvaret hos vissa personer kan ha försvagats tills när Deltavarianten drabbade Israel. Men för andra med underliggande hälsotillstånd kanske vaccinet inte har kickat igång immunförsvaret alls.

”För några av dem utlöste vaccinet inget immunsvar, de hade inga antikroppar på grund av sjukdomen i sig eller för att de behandlades med medicin som trycker ned immunsystemet”, säger Dror Mevorach, som leder Covid-avdelningen vid Hadassah sjukhuset i Jerusalem. Han nämner exempel som kronisk lymfatisk leukemi och lymfom.

Av tre miljoner vaccinerade israeler, har 600 drabbats av allvarlig COVID sedan juni. Omkring 75% av dem var över 70 år och det var minst 5 månader efter att de fått sin andra dos. Nästan alla har kroniska sjukdomar.

Knappt någon ung vaccinerad person har drabbats av svår sjukdom. 

I Storbritannien beskriver läkare liknande egenskaper hos vaccinerade patienter som blir svårt sjuka.

”Patienter som kommer in på sjukhus, på grund av hög ålder, på grund av underliggande sjukdomar, kan vara personer där du kanske inte ska förvänta dig att vaccinet är lika effektivt som i andra åldersgrupper”, säger Tom Wingfield, klinisk föreläsare på Liverpool School of Tropical Medicine.

Tidiga uppgifter i Israel tyder på att en boosterdos som getts under de senaste veckorna minskar risken för infektion hos äldre, jämfört med de som bara har fått två doser.

Israeliska läkare säger att även utan boosterdos tenderar vaccinerade patienter att återhämta sig snabbare.

”De vaccinerade patienterna som jag har behandlat lämnar vanligtvis IVA efter tre dagar. För de ovaccinerade patienterna tog det en eller två veckor tills de var stabiliserade”, säger Yael Haviv-Yadid, chef för Intensivvårdsavdelningen vid Sheba Medical Center, Tel Aviv.

Även om vaccin inte hindrar att personer insjuknar kan det lindra deras sjukdom, säger Alex Rozov, chef för coronavirusavdelningen vid Barzilai Medical Center i Ashkelon. Intrycket är att de vaccinerade patienterna får ett lindrigare sjukdomsförlopp.

Medscape