COVID-19: Boosterdos av vaccin ökar skyddet signifikant

17 november 2021 BMJ

Äldre kvinna om får vaccin

En tredje boosterdos av Pfizer BioNTechs vaccin ger ett ”signifikant ökat skydd” mot symtomatisk sjukdom hos personer som äldre är 50 år, oavsett vilket vaccin de tidigare hade fått.

En studie från UK Health Security Agency (UKHSA) fann att minst 20 veckor efter att personer blivit fullvaccinerad (två doser) med AstraZenecas vaccin var effektiviteten mot symtomatisk sjukdom 44,1 %, medan den för Pfizer var 62,5 %.

Men två veckor efter att ha fått boosterdosen ökade skyddet mot symtomatisk infektion till 93,1 % för de som initialt hade fått två doser av AstraZenecas vaccin och till 94,0 % för de som hade fått Pfizers.

Chefen för UKHSA Mary Ramsay säger: ”Vi vet att i äldre åldersgrupper börjar skyddet från de två första vaccinerna att avta, vilket innebär att flera miljoner personer behöver ett tilläggsskydd nu när vi går in i vintern. Därför är det viktigt att alla tar sin boosterdos så snart man blir berättigad till det så att vi kan minska risken för sjukhusinläggningar och dödsfall i vinter.”

I en kommentar till resultaten säger Paul Hunter, professor i medicin vid University of East Anglia, Storbritannien: ”Detta är det första riktiga beviset på effektiviteten av en boosterdos i Storbritannien. Det bekräftar vad som har rapporterats från Israel om hur effektiv boosterdosen är. Detta är kanske ännu mer imponerande med tanke på att en betydande andel av personer som ännu inte har fått sin boosterdos kommer att ha blivit infekterade och därför kommer att få ett ytterligare tilläggsskydd nu. Denna rapport ger också en försäkran om att oavsett om man fått AstraZenecas eller Pfizers vaccin initialt, så ger boosterdosen ett utmärkt skydd.

”Det är för tidigt att säga hur effektiv boosterdosen kommer att vara i Storbritannien mot att minska risken för sjukhusinläggning. Men genom erfarenheten från Israel kan vi förvänta oss att boosterdosen är ännu mer effektiv för att förebygga allvarlig sjukdom än den är för att förhindra symtomatisk infektion.”

Genomförandet av en tredje boosterdos i Storbritannien började i september med; personer som är 50 år och äldre; hälso- och sjukvårdspersonal; riskgrupper under 50 år; immunosupprimerade personer över 16 år; och personer på vårdboenden.

Personerna erbjuds Pfizers vaccin sex månader efter den andra vaccindosen, oavsett vilket vaccin de har fått tidigare. Beslutet att rekommendera att man blandar vaccin grundar sig på data från ”Cov-boost-studien” som indikerar att Pfizers vaccin tolereras väl som en tredje dos och ger ett starkt antikroppssvar.

BMJ