COVID-19: Deltavarianten ger förkylningssymtom

28 juni 2021 BMJ

covid med delta-varianten ger förkylningssymtom

Primärvårdsläkare i Storbritannien har uppmanat myndigheterna att uppdatera den officiella listan över symtom på Covid-19 efter att ha sett att patienter låter bli att testa sig eftersom de inte tror att de har smittats av SARS-CoV-2. De anser också att det behövs en offentlig kommunikationskampanj för att informera allmänheten om begränsningarna av snabbtest och vaccination.

Webbplatsen för ”Covid Symptoms Study” som ansvaras av det hälsovetenskapliga företaget ZOE och King’s College London, säger att de vanligaste rapporterade Covid-19-symptomen nu är huvudvärk, rinnande näsa och halsont och INTE feber, hosta eller förlust av lukt eller smak, som anges av brittiska myndigheter.

Brist på information om den förändrade symtombilden gör det svårt att hantera patienter och kan omkullkasta försöken att kontrollera pandemin, kommenterar läkare till BMJ.

Primärvårdsläkaren Ellen Welch säger ”Jag arbetar helt på distans, och de allra flesta som kontaktar oss under jourtid med hosta eller feber uttrycker fortfarande förvåning och frustration när ett covid-19-test nämns. Dom är övertygade om att det inte är Covid-19”.

”Om vi remitterar patienten till mottagningen så ställer vi de vanliga frågorna om eventuella symtom, och jag vill påstå att nästan alla svarar på frågan ”har du några Covid-19-symtom?” med ”Men jag har fått båda mina vaccinationer”, som om den frågan inte gäller dem längre.

Prakash Kachhala, primärvårdsläkare i Nottinghamshire, säger: ”Jag försöker komma ihåg någon patient nyligen som genomfört ett PCR-test? Vi noterade samma sak redan före Delta med patienter med lindrig hosta och feber, men det är uppenbarligen mer komplext med Deltavarianten med en bredare symtombild. Även om tillgången till testning är mycket bättre än förra året verkar det som att färre personer testar sig. Och snabbtester är inte lösningen.”

Snabbtester, som nu är tillgängliga för allmänheten för testning två gånger i veckan, ska användas för att identifiera asymptomatiska fall. Detta innebär att ett negativt resultat inte utesluter infektion. Kommunikation kring användningen av dessa tester har dock varit dålig. En BMJ-undersökning visade att endast en tredjedel av de lokala myndigheterna som genomförde dessa snabbtester beskrev begränsningar med testerna på ett tydligt sätt för allmänheten.

Primärvårdsläkare vill nu se en offentlig kommunikationskampanj, ledd av myndigherna, för att ta itu med dessa missförstånd kring symtom, testning och vaccination.

Deltavarianten ger förkylningssymtom

Martin Marshall, ordförande för Royal College of General Practitioners: ”Med Deltavarianten uppvisar patienter symtom som oftare är förknippad med förkylning och influensa, som ont i halsen, rinnande näsa och feber.

”Det är viktigt att folkhälsoinformationen om Covid-19 och råd till patienter om hur man beter sig – inklusive lämpliga sätt att söka hjälp – om de har symtom, fortsätter att vara central och är uppdaterad när vår förståelse om viruset förändras”.

BMJ