COVID-19: Deltavarianten ökar risk för sjukhusvistelse men vaccinerna ger ett bra skydd

14 juni 2021 Medscape, The Lancet

Delta-varianten ökar risken för sjukhusinläggning

Delta-varianten (indiska varianten) av COVID-19 är kopplad med ungefär dubbelt så stor risk för att hamna på sjukhus jämfört med Alpha-varianten (brittiska varianten), enligt en ny brittisk studie som publicerades i The Lancet.

Två vaccindoser ger fortfarande ett starkt skydd mot Delta-varianten men det kan vara på en lägre nivå jämfört med skyddet mot Alpha-varianten.

Forskargruppen från University of Edinburgh och Strathclyde och Public Health Scotland, analyserade en data från EAVE II-projektet, som använder anonymiserad länkad patientdata för att spåra pandemin och utrullningen av vaccinationen i realtid.

Baserat på data som analyserats från 5,4 miljoner människor i Skottland är Delta-varianten nu den som dominerar COVID-19 fallen i landet och överträffar Alpha-varianten, som först identifierades i Kent.

Under perioden man studerade – 1 april till 6 juni 2021 – konstaterades 19.543 sjukdomsfall och 377 sjukhusvistelser där en specifik variant av COVID-19 bekräftades. Av dessa konstaterades 7.723 sjukdomsfall och 134 sjukhusvistelser vara Delta-varianten. Personer med underliggande symtom hade större risk för att hamna på sjukhus, sa forskare.

Vacciner visade sig minska risken för sjukhusinläggning, men ett starkt skydd mot Delta-varianten sågs inte förrän minst 28 dagar efter den första vaccindosen.

Av smittofallen minst 2 veckor efter den andra dosen, visade Pfizer-BioNTechs vaccin ge 79% skydd mot Delta-varianten, jämfört med 92% mot Alpha-varianten.

Enligt samma scenario gav vaccinet från AstraZeneca 60% skydd mot Delta-varianten jämfört med 73% för Alpha-varianten. Denna lägre effekt kan bero på att det tar längre tid att utveckla immunitet med AstraZenecas vaccin, enligt experter.

Forskarna varnar för att data om vaccinernas effektivitet bör tas med viss försiktighet på grund av att det var en studiens observationsstudie och det då är inte är möjligt att göra en direkt jämförelse mellan båda vaccinerna.

”Väsentligt skydd”

Professor Aziz Sheikh, chef för University of Edinburghs Usher Institute och som ledde EAVE II studien, säger: ”På bara några veckor har Delta-varianten blivit den dominerande stammen av SARS-CoV-2 i Skottland. Det är tyvärr associerat med en ökad risk för att hamna på sjukhus. Även om det kanske inte är lika effektivt som mot andra varianter, så ger två doser av vaccinerna från Pfizer-BioNTech och AstraZeneca fortfarande ett betydande skydd mot infektions- och sjukhusrisk. Därför är det verkligen av största vikt att man tar den andra dosen, både för att skydda sig själv och för att inte smitta andra.”

Dr Jim McMenamin, COVID-19 National Incident Director for Public Health Scotland, tillade: “Dessa resultat visar på det positiva med att två doser av antingen Pfizer-BioNTechs vaccin eller AstraZenecas, avsevärt minskar risken för infektion mot både Alpha- eller nya Delta-varianter. De visar också att vaccinerna erbjuder skydd mot risken för sjukhusinläggning med den nya Delta-varianten. Även om inget vaccin kan vara 100% skyddande, ger de det bästa skyddet mot COVID-19 och det är fortfarande viktigt att ta båda vaccindoserna.”

Via Science Media Center kommenterar Professor Rowland Kao, University of Edinburgh: “Det faktum att båda vaccinerna verkar ha en viss inverkan på både infektion och sjukhusvistelser (om än reducerad för delta-varianten) är en påminnelse om vikten av fortsatt vaccination eftersom detta kommer att vara en av de viktigaste faktorerna för om och när ytterligare lättnader av restriktioner kommer att ske.”

“Medan sjukhusvistelser visar sig öka, så tar studien inte upp frågan om behovet av intensivvårdsplatser, eller dödsfall på grund av Delta-varianten, eftersom det ännu inte finns tillräckligt med uppgifter om detta. Detta kommer att vara viktiga frågor för framtida beslut, vid ytterligare lättnader eller, om de skulle vara nödvändigt, återinförande av restriktioner. Eftersom smittofallen förväntas fortsätta öka både på grund av effekterna av lättnader av restriktioner (där R-talet är klart över 1) och den ökade smittsamheten med Delta-varianten, kommer information om dödsfall och inläggning på IVA fortsätta att övervakas mycket noggrant.”

Medscape

The Lancet

EnglishSwedish