COVID-19: Detta vet vi om den indiska varianten

22 april 2021 Reuters Health Information (Medscape)

Mumbai Indien

NEW DELHI (Reuters) – Indien har just nu den högsta ökning världen i COVID-19, där städer som New Delhi och Mumbai har slut på sjukhussängar, syrgas och läkemedel.

Forskare studerar vad som ledde till denna oväntad uppgång, och särskilt om en variant av det nya coronaviruset som först upptäcktes i Indien ligger bakom. Varianten, som betecknas B.1.617, har upptäckts i ca 17 länder, vilket väcker en global oro. Här är bakgrunden:

Vad är den indiska varianten?

B.1.617-varianten innehåller två nyckelmutationer till den yttre ”spik” -delen av viruset som fäster vid mänskliga celler, berättar den indiska virologen Shahid Jameel.

Världshälsoorganisationen (WHO) säger att den dominerande härstamningen av B.1.617 först identifierades i Indien i december förra året, även om en tidigare version upptäcktes redan i oktober 2020.

WHO har beskrivit den som en ”variant av intresse”, vilket tyder på att den kan ha mutationer som skulle göra viruset mer smittsamt, orsaka allvarligare sjukdom eller undkomma vaccinimmunitet. Andra stammar av viruset, som de som först upptäcktes i Storbritannien, Brasilien och Sydafrika, har kategoriserats som ”varianter av oro”, en högre hotnivå.

Ligger varianterna bakom den plötsliga smittoökningen?

Det är svårt att säga.

WHO säger att det behövs mer studier. Laboratoriebaserade studier av begränsad storlek tyder på en potentiellt ökad smittsamhet.

Bilden är komplicerad eftersom den mycket smittsamma B.117-varianten som först upptäcktes i Storbritannien ligger bakom toppar i vissa delar av Indien. I New Delhi fördubblades fallen med den brittiska varianten under sista halvan av mars, enligt Sujeet Kumar Singh, chef för National Center for Disease Control. Den indiska varianten är dock vitt spridd i Maharashtra, landets hårdast drabbade delstat.

Den amerikansk forskaren inom global hälsa, Chris Murray, från University of Washington, säger att den höga infektionsnivån i Indien under kort tid tyder på en ”flyktvariant” som kan övervinna all tidigare immunitet efter genomgången infektion i befolkningen.

”Det betyder att det troligtvis är B.1.617”, säger han. Men Murray varnade för att gensekvensering av coronavirus i Indien är ovanligt och att många fall också orsakas av de Brittiska och Sydafrikanska varianterna.

Carlo Federico Perno, chef för Mikrobiologi och immunologidiagnostik vid Roms Bambino Gesù sjukhuset, säger att den indiska varianten inte ensam kan vara orsaken till Indiens enorma uppgång och pekade istället ut stora sociala sammankomster som orsak.

Premiärminister Narendra Modi har kritiserats för att ha tillåtit massiva politiska möten och religiösa festivaler, som har blivit superspridar-evenemang de senaste veckorna. 

Kan vaccinerna stoppa det?

En ljuspunkt är att vacciner kan vara skyddande. Vita husets medicinska rådgivare Anthony Fauci sa tidigare i veckan att preliminära bevis från laboratoriestudier tyder på att Covaxin, ett vaccin utvecklat i Indien, verkar kunna neutralisera varianten.

Folkhälsa England säger att det för närvarande inte finns några bevis för att den indiska varianten och två relaterade varianter orsakar allvarligare sjukdom eller gör dagens vacciner mindre effektiva.

Reuters Health Information (Medscape)