COVID-19: Forskare beskriver fler fall av sällsynta blodproppar kopplade till vacciner

16 april 2021 Medscape, New England Journal of Medicine

Olika stadier i bildandet av blodpropp

Nya bevis har framkommit som kopplar vacciner mot COVID-19 till extremt sällsynta fall av personer som utvecklar blodproppar och låga nivåer av blodplättar inom några veckor efter att de har vaccinerats.

Ett team av forskare i Storbritannien genomförde en fördjupad undersökning av 22 patienter som utvecklade allvarliga blodproppar i kombination med minskade nivåer av blodplättar efter att ha fått en dos av AstraZeneca-vaccinet, som nu kallas Vaxzevria. De testade också en ytterligare patient som hade kliniska tecken på minskade blodplättar efter vaccination. Nästan alla patienter – 22 av 23 – testades positiva för ovanliga antikroppar mot trombocytfaktor 4, ett signalprotein som hjälper kroppen att samordna blodproppar.

Närvaron av antikropparna antyder att vaccinerna på något sätt utlöser en autoimmun attack som får stora blodproppar att bildas och som sedan minskar tillförseln av blodplättar.

Studien och ett ledarinlägg om fallen publicerades i the New England Journal of Medicine den 16 april.

Detta är åtminstone den tredje studien som beskriver närvaron av dessa antikroppar hos patienter med blodproppar och låga nivåer av blodplättar efter vaccination, och läkare säger att de framväxande bevisen tyder på att läkare bör vara vaksamma för detta nya syndrom hos alla som upplever symtom på blodproppar var som helst kroppen, inte bara i hjärnan.

James Zehnder, MD, chef för koagulationslaboratoriet vid Stanford University School of Medicine, Kalifornien, sa att de ökande bevisen som pekade på ett “maladaptivt immunsvar” var ganska anmärkningsvärt. Zehnder deltog inte i studien.

Zehnder säger att varför detta syndrom, som verkar vara någon form av en autoimmun attack på ett blodsignalprotein, utvecklas hos ett litet antal människor efter att de fått antikoagulerande heparin eller ett vaccin mot COVID-19 är fortfarande ett mysterium.

Han säger att medan de katastrofala fallen med stora blodproppar i hjärnan och i områden där man vanligtvis inte hittar blodproppar sticker ut, funderar han på om andra, mindre uppenbara fall inte upptäckts.

“Och jag tror att den verkliga magnituden på detta ännu inte är känt,” säger han och noterar att det kommer att vara viktigt de närmaste veckorna och månader att ta reda på om vissa grupper av människor löper högre risk än andra, som unga kvinnor gör. “Det finns många fler frågor än svar just nu”, säger han.

Viktiga symtom att bevaka

Symtomen att hålla ögonen på inkluderar andfåddhet, huvudvärk, yrsel, muskelsvaghet eller buksmärta, ryggsmärta eller illamående och kräkningar hos alla inom tre veckor efter vaccinationen, inklusive män.

Människor som inte har vaccinerats kan också utveckla dessa typer av blodproppar, som kallas cerebral venös sinustrombos. Dessa fall – oavsett om de inträffar efter ett vaccin eller inte – är extremt sällsynta. Årligen observeras i genomsnitt 2 till 14 fall per 1 miljon människor av dessa blodproppar i blodkärl från hjärnan, enligt Peter Marks, från US Food and Drug Administration (FDA).

I stort sett är alla vacciner som är auktoriserade att skydda människor från det nya coronaviruset extremt säkra. Faktum är att risken för att utveckla en livshotande blodpropp är mycket högre med COVID än med ett vaccin.

“Chanserna att detta händer dig är ungefär mellan 1 / 100 000 till 1 / 1 miljon”, säger John Wherry, doktor, chef för Institute for Immunology vid University of Pennsylvania i Philadelphia. “Om du är amerikan är chanserna att dö av COVID 1 / 600”, fortsatte han med hänvisning till statistik om amerikanska COVID-fall och dödsfall som upprätthålls av Johns Hopkins University, Baltimore.

I en presentation till Centers for Disease Control and Prevention den här veckan, informerade representanter för vaccintillverkaren Johnson & Johnson att de hade identifierat en 25-årig man som utvecklade en sällsynt blodpropp i hjärnan och låga nivåer av blodplättar under deras kliniska prövning av vaccinet. När de gick tillbaka och testade hans blod som fanns lagrat i laboratoriet, fann de att han också hade de antikroppar mot blodplättfaktor 4, vilket gjorde honom till det sjunde kända fallet kopplat till det vaccinet i USA. Han har sedan återhämtat sig.

Utredarna avfärdade ursprungligen hans fall som inte relaterat till vaccinet eftersom en annan deltagare i studien, en 24-årig kvinna, också utvecklade en liknande blodpropp i hjärnan, men hon var i gruppen som fick placebo. Hon hade nyligen ordinerats p-piller, vilket ökar kvinnans risk för blodproppar och stroke, liknande den som hon drabbades av.

Ett åttonde fall, eventuellt knutet till Johnson & Johnson-vaccinet (i Sverige identiskt med Janssens vaccin), är fortfarande under utredning i USA.

John Wherery säger att det inte är förvånande att dessa sällsynta fall inte upptäcktes i de kliniska prövningarna, vilka involverade tiotusentals personer. Han säger att mycket sällsynta incidenter ibland visar sig först när ett läkemedel eller medicinteknisk produkt använts på miljoner personer, som vaccinerna nu har gjort.

Han berättar att det faktum att dessa incidenter upptäcktes överhuvudtaget visar att övervakningssystemen gällande säkerhet fungerar.

“Vi gör allt rätt”, säger han. “Det är olyckligt och traumatiskt när det händer, men när det gäller förhållandet mellan risk och nytta, måste vi fortfarande sätta siffrorna i perspektiv och nu när vi har fångat många av dessa incindenter har vi en uppfattning om vad vi ska göra när vi ser dem”, tillade han.

Brittiska fallen

Bland de 22 fall som identifierades i den nya brittiska studien var 16 (70%) under 50 år och 14 (61%) var kvinnor. Alla var friska innan de utvecklade de sällsynta blodpropparna. Ingen tog mediciner kopplade till koagulation eller blödning. Vissa kom in med milda blåmärken och små röda fläckar som kallas petekier, vilket indikerar blödning under huden.

Denna kombination av symtom, allvarlig koagulation i kombination med minskade nivåer av blodplättar, är inte ny. Läkare känner igen symtombilden som ett tecken på att någon har en allvarlig och sällsynt reaktion på det antikoagulerande läkemedlet heparin. Hos patienter som tar heparin kallas det HIT, heparininducerad trombocytopeni.

Läkare som analyserar symtomen i samband med de nya COVID-vaccinerna har kallat det vaccininducerad trombotisk trombocytopeni, eller VITT.

De brittiska författarna till studien fann att ett point-of-care-test som ofta används för att upptäcka HIT – HemosIL AcuStar HIT IgG-analys – ofta var negativt för patienter med VITT. Istället säger de att VITT måste bekräftas med en annan typ av test, en ELISA eller enzymbunden immunosorbentanalys.

Patienter med VITT behöver också en annan typ av behandling än man normalt skulle ge en person som upplever farliga blodproppar eller blödningar. Att exempelvis att ge blodplättar för att stoppa blödning kan förvärra situationen. Istället behöver de sk IVIG-behandling (intravenöst immunoglobulin) för att mildra den uppenbara autoimmuna attacken. Forskare säger att, tills man vet mer, är det också klokt att använda andra antikoagulantia än heparin för att behandla blodproppar.

John Wherry säger att han inte skulle bli förvånad om även män kommer att drabbas, men att den framväxande bilden hittills tyder på att kvinnor löper en större risk.

Han säger också att kvinnor tenderar att vara mer mottagliga för autoimmuna sjukdomar och också är de är mer mottagliga för blodproppar på grund av hormonet östrogen.

“Så det passar in på uppfattningen att detta kan vara en indikator på någon form av autoimmun snedvridning”, avslutar han.

Medscape

New England Journal of Medicine