COVID-19: Fullt vaccinerade kan bära på lika mycket deltavirus som ovaccinerade

19 augusti 2021 BMJ

Covid-19 vaccination

Vuxna som har vaccinerats med två doser mot SARS-CoV-2 kan bära på samma mängd virus av deltavarianten som de som är ovaccinerade, indikerar en preliminär analys av brittiska data.

De senaste resultaten från Storbritanniens nationella undersökning av COVID-19 visar att två vaccindoser fortfarande är det mest effektiva sättet att säkra skydd mot deltavarianten. Men även om personer som är fullt vaccinerade har en lägre risk för att bli smittade, kan de som infekteras med deltavarianten bära på lika höga virusnivåer som ovaccinerade, visar data. Författarna säger att konsekvenserna av överföring ännu inte är klarlagda, men antyder att om fullt vaccinerade individer kan överföra viruset till andra kan det bli svårare att uppnå flockimmunitet.

Sarah Walker, professor i medicinsk statistik och epidemiologi vid University of Oxford och en av de som stod bakom undersökningen, säger: ”Vi vet ännu inte hur mycket smitta som kan spridas från människor som får COVID-19 efter att de vaccinerats – de kan till exempel ha höga virusnivåer under kortare period.

“Men det faktum att de kan ha höga virusnivåer tyder på att människor som ännu inte är vaccinerade kanske inte är så skyddade från deltavarianten som vi hoppats på. Det betyder att det är absolut nödvändigt att så många som möjligt vaccinerar sig – både i Storbritannien och i resten av världen.”

Analysen fann att vaccinerna från Oxford-AstraZeneca och Pfizer-BioNTech båda erbjöd ett bra skydd mot nya infektioner men att effekten inte var lika bra mot deltavarianten som mot den tidigare dominerande alfa-varianten.

Forskarna analyserade 2.580.021 resultat från “tops” från 384.543 vuxna personer mellan 1 december 2020 och 16 maj 2021 då alfa-varianten dominerade, och 811.624 resultat från 358.983 vuxna mellan 17 maj och 1 augusti 2021, när deltavarianten tagit över. Två doser av något av vaccinerna gav åtminstone samma nivå av skydd (immunitet) som det skydd man får efter genomgången infektion av coronaviruset. Exempelvis, när deltavarianten dominerar, var effekten av Pfizer-vaccinet 80% efter ≥14 dagar efter dos två, vilket var högre än efter två doser av AstraZenecas vaccin (67%), men som inte skiljde sig signifikant från det skydd som naturlig immunitet ger hos icke-vaccinerade personer som testat positivt för SARS-CoV-2 (72%).

Effektiviteten av de två vaccinerna berodde inte på tiden mellan den första och andra dosen. Men personer som vaccinerades efter att de hade haft COVID-19 infektion fick ett bättre skydd av vaccinet än de som vaccinerades utan en tidigare genomgången infektion. Exempelvis, 14 dagar efter den andra dosen av AstraZenecas vaccin, hade i genomsnitt alla nya COVID-19 infektioner sjunkit med 88% bland de som tidigare hade varit sjuka, jämfört med 68% av de som inte hade varit det. Med Pfizers vaccin var motsvarande siffror 93% respektive 85%.

Koen Pouwels, vid Oxford University’s Nuffield Department of Population Health och rapportens huvudförfattare, betonade den höga skyddande effekten av vaccination hos personer som hade en hög nivå av SARS-CoV-2 virus. Han berättade att vaccinskyddet en månad efter den andra dosen av Pfizers vaccin var 90% högre än hos ovaccinerade personer, och att det sjönk till 85% efter två månader och till 78% efter tre månader. För AstraZenecas vaccin var motsvarande skydd 67%, 65% respektive 61%.

”Trots dessa små minskningar i skyddet mot infektion generellt och infektion av hög virusmängd, är det viktigt att notera att den totala effektiviteten fortfarande är mycket hög, eftersom vi började på en så hög skyddsnivå,” berättade Pouwels.

Studien visade också att virusmängden var lägre direkt efter två doser av Pfizers vaccin men att den med tiden ökade snabbare än efter AstraZenecas vaccin, vilket ledde till liknande nivåer av virusmängd cirka tre månader efter andra dosen av båda vaccinerna.

I en kommentar till resultaten konstaterade Paul Hunter från University of East Anglia, Norwich: ”Det finns nu ganska mycket bevis på att alla vacciner är mycket bättre på att minska risken för svår sjukdom, än de är på att minska risken för infektion. Vi vet nu att vaccinering inte kommer att stoppa infektion och smittoöverföring, men det minskar risken. Det viktigaste värdet med immunisering är att minska risken för allvarliga sjukdomar och dödsfall.”

BMJ