Covid-19: Halsont, trötthet och muskelvärk symtom vid den brittiska virusmutationen

29 januari 2021 British Medical Journal

coronavirus-2

Personer som  smittats med den nya brittiska virusmutationen av covid-19 (känd som B.1.1.7 eller VUI 202012/01) är mer benägna att få hosta, halsont, trötthet, feber och muskelvärk än de som smittats med andra varianter, rapporterar the Office for National Statistics i England.

Uppgifterna, som publicerades den 27 januari, visar också att personer smittade med den nya mutationen är mindre benägna att drabbas av lukt- och smakförlust. Dessa resultat har fått vissa läkare att kräva att den officiella listan av covid-19-symptom granskas och eventuellt utvidgas – något som inte har hänt sedan maj 2020. Den brittiska regeringen rekommenderar för närvarande att människor testas för covid-19 om de har en hög feber, nytillkommen kontinuerlig hosta, eller en förlust eller förändring av lukt- och smaksinnet.

B.1.1.7-varianten anses vara mycket mer smittsam och möjligen även mer dödlig – även om detta fortfarande är under utredning.
The Office for National Statistics jämförde B.1.1.7 med andra virusvarianter genom att titta på vilka gener som var positiva vid PCR-test. Testet kontrollerar tre gener som finns i SARS-CoV-2: N-proteinet, S-proteinet och ORF1ab.
B.1.1.7 har genetiska förändringar i S-genen, vilket innebär att personer med denna variant inte testar positivt för S-genen; de flesta andra vanliga varianter testar positivt för alla tre generna (trippel positiv).

Rapporten, som täcker in fall i England från 15 november 2020 till 16 januari 2021, visar:
”Förlust av lukt och smak var signifikant mindre vanligt med den nya virusvarianten, medan hosta, halsont, trötthet, muskelvärk och feber var vanligare. Inga tecken på skillnader i gastrointestinala symtom, andfåddhet eller huvudvärk”.
Rapporten fann också att andelen personer som arbetar med patienter och som testar positivt för covid-19 har ökat.

Richard Tedder, forskare inom medicinsk virologi vid Imperial College London, säger att de nya uppgifterna kring symtom kan förklara varför B.1.1.7 sprids snabbare. ”Det faktum att det har rapporterats om mer symtom från övre luftvägarna, dvs hosta och förkylning, i den andra virusvågen, kan indikera att denna skillnad i sjukdomssymtom leder till lättare virusöverföring mellan människor. Exempelvis, om en virusvariant orsakar mer hosta och nysningar, kan detta öka mängden virus som släpps ut i omgivningen och därmed göra det mer smittsamt”, säger han.

Uppdatera listan med symptom

I ett brev som publicerades i The BMJ , berättar en distriktsläkare i London, Alex Sohal, att människor ”vanligtvis inte är medvetna om betydelsen av att milda symtom” kan vara covid-19 och uppmanade Storbritannien att ändra sin definition av symtombild och kriterier för test till att inkludera sådana symtom.

”Informera allmänheten, särskilt de som inte kan arbeta hemma och deras arbetsgivare, att även de med milda symtom (inte bara hosta, hög feber och lukt- eller smakförlust) ska hålla sig hemma och isolera sig i fem dagar när de sannolikt är som mest smittsamma,” skrev hon.
”Testa fler med symtom, identifiera fler smittsamma patienter och minska smittspridningen. Det kan hjälpa oss ur denna obestämda lockdown, eftersom covid-19 blir allt mer globalt endemisk. Att ignorera detta är väldigt farligt”.

British Medical Journal