Covid-19: Män klarar sig sämre oavsett hälsostatus

1 juli 2021 Reuters Health Information, Nature Communications Medicine

man med covid-19

Män verkar i större omfattning än kvinnor drabbas av svår sjukdom vid COVID-19, oavsett om de har underliggande riskfaktorer eller inte, enligt en ny studie.

Män klarar sig sämre

Forskare i New York City följde ca 5.000 patienter av båda könen som diagnostiserades med COVID-19 i början av 2020, fann att män var sjukare när de diagnostiserades, hade ett större behov av intensivvård och högre dödstal än vad kvinnor hade. Detta var ett faktum även om männen i genomsnitt var yngre och mindre benägna än kvinnor att ha riskfaktorer som fetma och högt blodtryck, som tidigare har kopplats till sämre utgång i COVID-19.

Bland kvinnor verkade sannolikheten för allvarlig utgång i COVID-19 vara relaterat till deras hälsotillstånd, säger forskarna i en rapport som publicerades den 30 juni i Nature Communications Medicine.

I en analys av en annan grupp på cirka 1.600 patienter i New York City som diagnostiserades senare under 2020 visade på ett liknande mönster, sa forskarna.

Forskarna noterade att eftersom deras information om patienters existerande medicinska problem kan ha varit ofullständig, behövs större studier för att bekräfta resultaten och för att förklara orsakerna.

Reuters Health Information

Nature Communications Medicine