COVID-19: Motion kopplad till lägre risk för allvarlig sjukdom

16 april 2021 Medscape, British Journal of Sports Medicine

Grupp människor som joggar

Lägg till ytterligare en potentiell fördel för den rekommenderade mängden fysisk aktivitet varje vecka: Personer som motionerade regelbundet och sedan testades positivt för SARS-CoV-2 var mindre benägna att insjukna i allvarlig COVID-19, visar en ny studie.

Att tänka på, även personer som inte kunde träna 150 minuter eller mer per vecka upplevde trots det betydande fördelar jämfört med personer som uppgav att de tränade 10 minuter eller mindre.

Jämfört med de mest aktiva personerna i studien – de som tränade 150 minuter eller mer varje vecka – var patienter med COVID-19 som var ”genomgående inaktiva” 226% mer benägna att läggas in på sjukhus, 173% mer benägna att läggas in på en intensivvårdsavdelning (IVA) och 149% mer sannolikhet att dö, visade studien.

”Vi tror starkt på att resultaten i denna studien representerar en tydlig och praktisk riktlinje som kan användas av befolkningar runt om i världen för att minska risken för allvarlig COVID-19, inklusive risken att dö”, berättar författaren Deborah Rohm Young, läkare.

Studien publicerades online den 13 april i British Journal of Sports Medicine.

Med lite motion kan man gå långt

En mer realistisk strategi som skulle kunna få en större inverkan, säger Ross Arena, PhD, professor och chef för avdelningen för fysioterapi vid University of Illinois vid Chicago College of Applied Health Sciences (inte delaktig i studien), till Medscape när han ombads att kommentera. ”Hur många stillasittande individer kan se sig själva att gå till 150 eller fler minuters fysisk aktivitet i veckan?” Ett mer effektivt budskap kan vara ”något är bättre än ingenting, och ju mer desto bättre”, sa han.
”Att gå ut med hunden är att vara fysiskt aktiv”, sa han.

”Du behöver inte springa ett maraton eller gå till ett gym och springa på ett löpband i 60 dagligen. Även om det är fantastiskt”, sa han, och det är också bra att röra sig mer och sitta mindre.

Deborah Young med flera fann till exempel att jämfört med personer som rapporterade att de tränade 11 till 149 minuter varje vecka, hade den inaktiva gruppen 120% mer risk att bli inlagda på sjukhus, 110% större risk att hamna på IVA och 132% högre risk för att dö.

Att klassificera fysisk aktivitet mellan 11 minuter och 149 minuter per vecka är ”ett ganska brett intervall och det finns förmodligen ett sätt att bena ut det tydligare”, sa Ross Arena.

”Vi är hoppfulla att budskapet om att lite motion kan leda långt ska höras och efterföljas,” tillade Deborah Young.

Fördelar med att röra sig

Så vad är kopplingen? En fördel är att regelbunden träning kan förbättra immunförsvaret. ”Vi har länge känt till att immunförsvaret förbättras med regelbunden fysisk aktivitet, och de som är regelbundet aktiva har en lägre incidens, symtomsvårighet och dödsfall från virusinfektioner,” säger Young.

Ytterligare fördelar inkluderar bättre lungkapacitet och förbättrad kardiovaskulär och muskelfunktion, ”som kan leda till att minska de negativa effekterna av COVID-19”, fortsatte hon.

”För att uttrycka det enkelt, MOTION ÄR MEDICIN. Om du har en bättre hjärt- och lungfunktion att utgå ifrån – som du kan förvänta dig av någon som uppfyller riktlinjerna för fysisk aktivitet – så är det självklart att du bättre kan stå emot stressfaktorn som COVID-19 utgör för våra kroppsorgan”, berättade Monica Verduzco-Gutierrez, MD, ordförande för avdelningen för rehabiliteringsmedicin vid Long School of Medicine vid UT Health San Antonio i Texas.

För att lära sig mer utvärderade Young, Robert Sallis mfl  48.440 vuxna i Kaiser Permanente systemet. Var och en hade ett positivt COVID-19-test eller en diagnos mellan 1 januari och 21 oktober 2020. Medelåldern var 47 år och 62% var kvinnor.

Forskarna hade också som krav att patienterna hade minst tre öppenvårdsbesök med träningsbedömningar mellan 19 mars 2018 och 19 mars 2020. Majoriteten av deltagarna var i kategorin ”viss fysisk aktivitet”, med endast 6,4% som uppfyllde rekommenderade amerikanska nivåer av fysisk aktivitet (minst 150 till 300 minuter per vecka med måttlig intensitet eller 75 till 150 minuter med intensiv fysisk aktivitet, eller en kombination av måttlig och intensiv aktivitet. De bör också utföra styrketräning två eller fler dagar i veckan) och ytterligare 14,4% genomgående inaktiva.

Högre odds för sämre resultat

Jämfört med den mest aktiva gruppen som uppfyllde riktlinjerna hade personer med COVID-19 som rapporterade 10 minuter eller mindre fysisk aktivitet per vecka, en högre risk för att hamna på sjukhus (oddsratio OR, 2,25). De hade också en högre risk för att hamna på IVA (OR, 1,73) och att dö (OR, 2,49) på grund av COVID-19.

Dessutom, jämfört med gruppen ”viss fysisk aktivitet”, hade patienter som genomgående var inaktiva också en större risk för att hamna på sjukhus (OR, 1,20), och på IVA (OR, 1,10) och att dö (OR, 1,32) på grund av COVID-19.

”Jag förväntade mig inte att vi skulle finna så starka oddsförhållandena som vi gjorde, särskilt efter att ha kontrollerat för kända riskfaktorer för COVID-19, särskilt fetma,” sa Young. Även efter att dom hade justerat siffrorna för andra underliggande tillstånd, ålder, kön, etnicitet och rökstatus.

”Det är en fantastisk studie”, sa Ross Arena. ”Det bygger på denna evidens bas som växer snabbt under COVID pandemin där livsstilen är oerhört viktig. En hälsosam livsstil skyddar dig mot kronisk sjukdom men också från komplikationer av virusinfektionen”.

Tidigare forskning har pekat på liknande fördelar mellan fysisk aktivitet och COVID-19 sjukdom. En studie som publicerades först som en förtryck i maj 2020 utvärderade hur livsstil och andra faktorer kan påverka infektionsrisken. Den brittiska biobankstudien inkluderade 387.109 vuxna i Storbritannien. Dessa forskare fann också att fysisk aktivitet var en mycket stark indikator för mindre allvarliga komplikationer med COVID-19.

En annan forskargrupp visade i en studie från januari 2021 att högre träningskapacitet, uppskattad från löpband och av hastighet, också var en signifikant indikator för lägre risk för COVID-19.

En lockdown av fysisk aktivitet?

Utbildning om fördelarna med fysisk aktivitet och råd för att upprätthålla eller öka fysisk aktivitet under pandemin i USA har varit ”i huvudsak frånvarande”, konstaterar forskarna.

Young säger, ”Potentialen för regelbunden fysisk aktivitet för att minska svårigheten i  COVID-19 bör främjas av det medicinska samfundet och folkhälsovården.”

”Människor rör sig ännu mindre nu”, säger Ross Arena. ”Det stora problemet är om detta blir den nya normen efter att vi kommer ut ur pandemin?” Dom publicerade en kommentar i en medicinsk tidskrift tidigare i år där man undersökte samspelet mellan COVID-19 och den globala inaktiviteten och trenderna gällande ett stillasittande beteende.

”Den totala risken med att vara konsekvent inaktiv översteg oddsen för rökning och praktiskt taget alla de kroniska sjukdomar som studerades i denna analys”, tillägger forskarna. Detta resultat kan indikera att ”fysisk inaktivitet kan spela en avgörande roll som en riskfaktor för allvarlig COVID-19”.

Utmanande eller inte, fortfarande en modifierbar riskfaktor

”Denna studie visade att fysisk inaktivitet var en av de starkaste riskfaktorerna för allvarlig COVID-19. Fysisk inaktivitet var den tredje största riskfaktorn, efter hög ålder och tidigare organtransplantation, för patienter med COVID-19 för att hamna på sjukhus, på IVA, eller att dö, säger Verduzco-Gutierrez. 

”Du kan inte ändra riskfaktorn hög ålder – tyvärr – men du kan öka din fysiska aktivitet och minska risken att drabbas av svår COVID,” tillade Verduzco-Gutierrez.

”Nästa steg skulle vara att titta på om fysisk inaktivitet är kopplad till patienter som lider av långvarig COVID”, säger hon.

Medscape