COVID-19: Nya varianter hotar

17 mars 2021 Medscape

spridning covid-19 varianter

CDC (Centers for Disease Control and Prevention) och WHO har fastställt nya kriterier för att klassificera varianter (mutationer) av SARS-CoV-2, viruset som orsakar COVID-19.

Kriterierna är avsedda att klargöra hur mycket som är känt om de senaste förändringarna av de cirkulerande virusen. De hjälper också till genom att redogöra för riskerna.

De nya klassificeringarna är ”VARIANT AV INTRESSE”, ”VARIANT ATT OROA SIG FÖR” och ”VARIANT MED ALLVARLIG KONSEKVENS”.

Indelning och beskrivning:

1. En ”VARIANT AV INTRESSE” har orsakat diskreta kluster av infektioner i USA eller i andra länder, eller har plötsligt ökat. Varianten har också genförändringar som antyder att det kan vara mer smittsamt eller som kan hjälpa varianten att undkomma immunitet som orsakats av naturlig infektion eller vaccination. Behandlingar och tester kanske inte fungerar lika bra mot den varianten. CDC bevakar tre av dessa varianter.

2. En ”VARIANT ATT OROA SIG FÖR” har i studier visat sig vara mer smittsam eller orsaka allvarligare sjukdom. Det kan också minska effektiviteten av behandlingar och vacciner. Personer som tidigare har haft COVID-19 kan återinfekteras av den nya stammen. CDC spårar fem av dessa varianter.

3. En ”VARIANT MED ALLVARLIG KONSEKVENS” orsakar allvarligare sjukdom och fler antal sjukhusvistelser. Det har också visat sig motståndskraftig mot medicinska åtgärder, såsom vacciner, antivirala läkemedel och monoklonala antikroppar. Hittills uppfyller ingen av varianterna denna definition.

I enlighet med de nya kriterierna uttrycker CDC att man tittat brett nät när man bestämde virusvarianter av intresse, och att det krävs starka bevis för att det ska anses vara en variant av intresse.

”CDC är i linje med WHO: s strategi, innebärande att tröskeln för att en variant ska vara av intresse bör vara relativt låg för att börja övervaka potentiellt viktiga varianter. Däremot bör tröskeln för att anse en ”variant att oroa sig för” vara hög för att fokusera resurser på varianter med högst risk för folkhälsan”, enligt en talesperson för CDC.

Framöver kommer beslut om vilka varianter som är viktiga att bevaka att fattas av CDC i samråd med den nya SARS Interagency Group on variants, vilken består av experter från National Institutes of Health (NIH), Food and Drug Administration (FDA), försvarsdepartementet, Biomedical Advanced Research and Development Authority och Department of Agriculture.

Spåra nya varianter

Utöver de nya CDC / WHO klassificeringarna så använder Public Health England – Storbritanniens motsvarighet till CDC – en ytterligare klassificering som är ”VARIANTER UNDER UTREDNING”. ”VARIANTER UNDER UTREDNING” innebär att de nyligen identifierats, att de är föremål för pågående studier, men att forskare ännu inte har någon kännedom om de utgör någon fara för folkhälsan.

Den 16 mars meddelade Public Health England att man undersöker den uppkomna P3-varianten, som först upptäcktes i Filippinerna.

Den 15 mars publicerade forskare i Colombia en studie (preprint) som beskriver en ny variant av B.1.111 med mutationer på spikproteinet (vid L249S och E484K). Dessa två mutationer har hjälpt andra virus att undkomma antikroppar som immunförsvaret har skapat genom vaccination och naturlig infektion.

Public Health Frankrike tillkännagav också under tisdagen ett nytt kluster av fall kopplade till ett sjukhus i Bretagne orsakade av en ny variant i grupp 20C. Den franska varianten har nio mutationer på sitt spikprotein och upptäcktes inte genom PCR-testning, vilket tyder på att förändringarna skyddar den från att bli upptäckt i dessa tester.

Perspektiv på varianter

När ett virus muterar, eller förändrar sin genetiska kod, skapar detta en variant. Det är bara en version (eller en del) av viruset som skiljer sig från viruset som skapade det. Varianter uppstår ofta och är vanligtvis inte skadliga för människor. Men ibland uppkommer förändringar eller grupper av förändringar som hjälper en version av viruset att konkurrera ut andra varianter. Exempelvis kan det reproducera (dela sig) sig snabbare eller utveckla ett annorlunda eller mer effektivt sätt att infektera celler. Ibland kan en förändringen justera dess struktur precis tillräckligt för att antikropparna som vårt immunsystem producerar, inte kan haka fast i viruset.
När det händer kan fler insjukna och allvarligare sjukdom inträffa. Läkemedelsföretagen kan behöva modifiera läkemedel och vacciner för att hålla jämna steg med virusvarianterna.

Varianter att oroa sig för

Hittills så spårar CDC fem ”VARIANTER ATT OROA SIG FÖR”: 

B.1.1.7-varianten, först identifierad i Storbritannien; 

P.1-varianten, som först upptäcktes i Japan och Brasilien; 

B.1.351-varianten, som först rapporterades i Sydafrika;

B.1.427 och B.1.429, som har spridit sig i Kalifornien.

Möjligheterna att övervaka dessa varianter är för närvarande begränsad. USA genomför relativt lite gen-övervakning av viruset jämfört med andra länder.

B.1.1.7-varianten (brittiska mutationen) är minst 50% mer smittsam än de tidigare versionerna av viruset. Det har orsakat stor ökning av COVID-19 fall i Storbritannien, Israel och Europa. Från och med den 16 mars säger CDC att 4.686 fall har upptäckts i USA och i alla 50 stater.

Laboratorier i USA har upptäckt 142 fall av B.1.351-varianten (Sydafrika-varianten) i 25 stater. Det har förekommit minst 27 fall av P.1-varianten (Japan och Brasilien-varianten) i minst 12 stater. Studier har visat att de nuvarande vaccinerna är mindre effektiva mot dessa två varianter. De monoklonala antikroppsterapierna som har utvecklats har inte heller särskilt bra effekt på dessa varianter. Både den brittiska varianten (B.1.1.7) och Sydafrika-varianten (B.1.351) verkar vara cirka 50% mer smittsam.

Varianterna B.1.427 och B.1.429 (Kalifornia-varianterna) verkar vara cirka 20% mer smittsamma än tidigare versioner av viruset. De kan också minska effekten av vacciner och läkemedel något. Immuniteten som skapas av vaccinerna är dock så stark att denna minskning inte förväntas hindra vacciner från att vara effektiva för att förhindra infektioner eller minska överföringen av viruset.

Källor:

Michael Diamond, doktor, biträdande chef, Center for Human Immunology and Immunotherapy Programs, Washington University School of Medicine, St. Louis, USA

CDC, SARS-CoV2-varianter, uppdaterad 16 mars 2021

WHO, Epidemiologisk rapport varje vecka, 25 februari 2021

WHO, Epidemiologisk rapport varje vecka, 16 mars 2021

Folkhälsa England, varianter av oro eller under utredning, Uppdaterad 15 mars 2021

Medscape, 17 mars 2021