Omikron gör spädbarn sjuka

14 januari 2022 BMJ

Spädbarnsfötter vilande i mammas händer

Samtidigt med spridningen av omikron-varianten, har sjukhusinläggningar av barn under 1 år ökat kraftigt, visar preliminära data presenterade för brittiska regeringens SAGE-kommitté.

Uppgifterna från studien Covid-19 Clinical Information Network (CO-CIN) visar att andelen barn under 1 år som var inlagda på sjukhus med Covid-19 var 42,2% under den studerade fyraveckorsperioden (14 december 2021 till 12 januari 2022), vilket var mycket högre än tidigare under pandemin.

Omikron gör spädbarn sjuka

De under 1 år utgjorde 32,9% av barn som togs in under den första vågen (januari till augusti 2020), 30,4% i den andra vågen (september 2020 till april 2021) och 30,2% när delta var den vanligaste varianten under tredje perioden (maj 2021 till 13 december 2021), och som nämnts 42,2% under den studerade fjärde perioden (14 december 2021 till 12 januari 2022).

Alfa- och deltavarianterna kopplades också till ett ökat antal fall bland barn, vilket väckte oro för att barn skulle vara mer sårbara för dessa varianter och bli sjukare. Men detta visade sig inte vara fallet, säger Calum Semple, professor i barnhälsa och medicin vid University of Liverpool, som presenterade uppgifterna vid en informationskonferens i Science Media Center den 13 januari 2021.

Och indikationerna är att barn som lagts in på sjukhus med omikron är ännu mindre sjuka, eftersom de behöver mindre stöd än barn som lagts in tidigare under pandemin, och skrivs ut tidigare. Syregasbehovet bland barn under 1 år som tagits in under de senaste fyra veckorna för vilka uppgifter finns tillgängliga var 12%, jämfört med 22,5% under den första vågen av pandemin. Inläggning på intensivvård var 9,9% (jämfört med 14%), användning av mekanisk ventilation var 2% (jämfört med 5,8%), användning av icke-invasiv ventilation var 2% (jämfört med 7,2%) och genomsnittlig vistelsetid var 1,7 dagar (jämfört med 6,6 dagar).

Andra virus

En snabb granskning av National Health Service (NHS) England av 55 spädbarn som tagits in på sjukhus med omikron visade att de flesta var under 3 månader och att ungefär hälften togs in för observation och inte fick någon behandling, säger Russell Viner, professor i barn- och ungdomshälsa vid University College London. ”Kliniskt är den här bilden oerhört lugnande,” säger han.

Camilla Kingdon, ordförande för Royal College of Paediatrics and Child Health, säger: ”Som barnläkare är vi vana vid att ha hektiska vintrar där vi ser massor av barn under 1 år, vanligtvis med hög feber, ofta med någon form av andningsbesvär.”

Hon noterade en ökning av spädbarn som testade positivt för omikron, men flera andra luftvägsvirus cirkulerade också. ”Presentationen av dessa bebisar passar mycket väl in i en blandning av vad vi kan förvänta oss att se under en hektisk vinter i Storbritannien,” säger hon.

Kingdon tillade att Sydafrika också hade sett en kraftig ökning av sjukhusinläggningar av barn under 5 år i samband med omikron, men att de flesta inte hade behövt stödjande vård och bara hade krävt en kortare sjukhusvistelse.

Data från Centers for Disease Control and Prevention (CDC), USA, visar att under veckan från 26 december 2021 till 1 januari 2022 var mer än fem av varje 100.000 barn under 5 år som lades in på sjukhus smittade med Covid-19, nästan dubbelt så många som rapporterades i början av december innan omikron-varianten började få fäste. CDC förklarade att många barn togs in med Covid-19 snarare än på grund av det.

BMJ