COVID-19: Ovaccinerade löper 11 gånger högre risk att dö av deltavarianten

16 september 2021 BMJ

Kvinna som vaccineras mot Covid-19

11 gånger fler ovaccinerade amerikaner jämfört med fullt vaccinerade, har dött sedan deltavarianten blev den dominerande stammen, indikerar data som samlats in under sommaren av CDC (Centers for Disease Control).

Vaccinerade var 10 gånger mindre benägna att bli inlagda på sjukhus och fem gånger mindre benägna att bli smittade än ovaccinerade, visade en studie som följt vuxna personer i 13 delstater och städer.

Studien visade att skyddsnivåerna nu var lägre än när vaccinerna gavs i slutet av våren. Vaccineffekten har minskat sedan deltavarianten blev dominerande runt den 20 juni. Vaccinets skydd mot sjukhusinläggning eller död hade inte minskat särskilt mycket, men skyddet mot infektion har minskat betydligt.

Ovaccinerade löper större risk

Från den 4 april till den 20 juni dog ovaccinerade personer av Covid-19 med 16,6 gånger högre frekvens jämfört med de som var fullt vaccinerade. Mellan den 20 juni och den 17 juli sjönk den nivån till 11,3. Före den 20 juni var inläggningsfrekvensen för ovaccinerade med Covid-19 13,3 gånger frekvensen för fullt vaccinerade, men det sjönk till 10,4 efter den 20 juni.

Ovaccinerade smittades med 11,1 gånger högre frekvens jämfört med fullt vaccinerade före den 20 juni men endast 4,6 gånger därefter.

Dessa siffror representerar en minskning i skyddseffekt för alla vaccintyper tillsammans, från 94% till 91% för dödsfall, 92% till 90% för sjukhusinläggningar och 91% till 78% för infektion.

Deltavarianten står nu för över 99% av nya infektioner i USA. Drygt hälften (54%) av befolkningen är nu helt vaccinerade, och 63% har fått minst en dos.

CDC-studien följde 569.142 fall av Covid-19, 34.972 sjukhusinläggningar och 6.132 dödsfall. Av de vaccinerade personerna hade 92% fått mRNA vaccin, resten Janssen vaccinet (Johnson & Johnson).

Skyddseffekten minskar med stigande ålder

Minskningen av vaccineffekten var störst i åldersgruppen över 65 år, enligt studien. Detta kan återspegla sjunkande immunitet hos personer som vaccinerades tidigt, säger författarna till en annan CDC studie som också fann lägre skyddsnivåer hos äldre vaccinerade personer.

Vacciner var 89% effektiva i att förhindra sjukhusinläggning orsakad av Covid-19 bland vuxna under 75 år och 76% effektiv hos de över 75 år, visade denna studien som granskade 32.867 besök på sjukhus där man testat för coronavirus.

Det övergripande skyddet mot sjukhusinläggning för Covid-19 var fortsatt högt, 86%. Men den här studien visade också för första gången stor variation mellan de olika vaccinerna. Moderna-vaccinet var 92% effektivt för att förhindra sjukhusbesök för Covid-19, medan Pfizer-BioNTech-vaccinet var 77% effektivt och Janssen-vaccinet 65% effektivt.

Denna uppenbara fördel med Modernas vaccin är ett nytt fynd men överensstämmer med en annan, ännu inte publicerad studie, noterade författarna.

I en tredje CDC studie, utförd på fem Veterans Affairs sjukhus, som endast mätte effekten av mRNA vacciner, fångade upp liknande signaler. Skyddet av vaccinerna mot sjukhusinläggning sjönk inte när deltavarianten kom, men höll sig stadigt lägre hos de över 65 år, runt 80%, jämfört med de under 65 år, där effekten var 95,1%.

Modernas vaccin var 91,6% effektivt för att förhindra sjukhusinläggning och Pfizer-BioNTechs vaccin 83,4%.

Det var ingen skillnad mellan personer som vaccinerades för mer än 90 dagar sedan eller de som nyligen fått sin andra dos.

Uppgifterna gav ”ytterligare bevis på kraften av vaccination”, sade CDC chefen Rochelle Walensky när hon presenterade resultaten från de tre studierna vid en genomgång i Vita huset. ”Som vi har visat i upprepade studier, vaccination fungerar.”

BMJ