COVID-19: Pfizers vaccin ger något sämre skydd mot Deltavarianten

4 juni 2021 Medscape, The Lancet

Pfizer vaccin Comirnaty

Pfizer vaccin mot COVID-19 producerar lägre nivåer av antikroppar mot Deltavarianten, känd som B.1.617.2 och som upptäcktes i Indien, enligt en ny studie publicerad i The Lancet.

Antikroppsnivåerna verkar också vara lägre hos äldre människor och minskar även över tid, vilket kan innebära att vissa vaccinerade personer behöver en ny vaccindos till hösten.

”Det här viruset kommer sannolikt att finnas kvar under en tid framöver, så vi måste vara snabba, rörliga och vaksamma”, säger Emma Wall, doktor, ledande studieförfattare och specialist på smittsamma sjukdomar vid Francis Crick Institute i London, i ett uttalande.

”Det viktigaste är att se till att vaccinskyddet förblir tillräckligt högt för att hålla så många människor som möjligt borta från sjukhusen”, säger hon. ”Och våra resultat tyder på att det bästa sättet att göra detta är att snabbt ge den andra dosen vaccin och även att ge boosterdoser till dom vars immunitet kanske inte är tillräckligt hög mot dessa nya varianter.”

Forskarna analyserade antikroppar i blodet hos 250 friska människor i åldrarna 33-52 år, upp till 3 månader efter att dom hade fått sin första dos av Pfizer vaccin mot COVID-19. Teamet letade efter ”neutraliserande antikroppar” eller antikropparnas förmåga att blockera viruset från att komma in i celler.

Forskarna testade fem virus-varianter: den ursprungliga stammen som upptäcktes i Kina; den dominerande stammen i Europa under den första vågen i april 2020, B.1.1.7-varianten som upptäcktes i Storbritannien (brittiska varianten); B.1.351-varianten som först identifierades i Sydafrika; och den senaste ”varianten av oro” – B.1.617.2-varianten – som upptäcktes i Indien.

Man jämförde koncentrationerna av de neutraliserande antikropparna för varianterna. De fann att personer som hade blivit fullvaccinerade med två Pfizer-doser hade antikroppar som var 6 gånger lägre mot B.1.617.2-varianten (indiska varianten), 5 gånger lägre mot B.1.351-varianten (sydafrika varianten) och 2,6 gånger lägre mot B.1.1.7 variant (brittiska varianten) jämfört med den ursprungliga stammen.

Antikroppssvaret var ännu lägre hos personer som bara hade fått en vaccindos. Efter en Pfizer-dos hade 79% neutraliserande antikroppar mot den ursprungliga stammen, vilket minskade till 50% för B.1.1.7-varianten (brittiska varianten), 32% för B.1.617.2-varianten (indiska varianten) och 25% för B. 1,351 variant (sydafrika varianten).

Forskargruppen planerar att fortsätta sin forskning om neutraliserande antikroppar och varianter, även hos personer som har vaccinerats med AstraZenecas vaccin.

”Nya varianter förekommer naturligt och de som visar sig ha fördelar kommer att spridas. Vi har nu möjligheten att snabbt anpassa våra vaccinationsstrategier för att maximera skyddet där vi vet att människor är mest utsatta”, säger David Bauer, doktor, och ansvarig forskare och gruppledare från Francis Crick Institute’s RNA Virus Replication Laboratory, i uttalandet.

”Att bevaka de evolutionära förändringarna är viktigt för oss för att behålla kontrollen över pandemin och kunna återvända till normalitet”, säger han. ”Detta arbetet kan hjälpa oss att navigera bland variationer i denna nya fas av pandemin.”

Medscape

The Lancet