Rinnande näsa, huvudvärk, trötthet är vanligaste symtom vid omikron

16 december 2021 BMJ

Omicron covid variant

Brittiska myndigheter har uppmanats att uppdatera sin lista över symtom för covid-19, efter att tidig data visar att förkylningsliknande symtom är de vanligaste rapporterade symtomen med den nya omikron-varianten.

Data som släpptes den 16 december av Covid Symptoms Study, som drivs av hälsovetenskapsföretaget Zoe and King’s College London, visar att de fem främsta symtomen som rapporterats i appen för omikroninfektion var rinnande näsa, huvudvärk, trötthet (antingen mild eller svår) , nysningar och ont i halsen. Denna första analys baserades på positiva fall i London, som valdes ut på grund av dess högre förekomst av omikron än i andra delar av Storbritannien.

Brittiska myndigheter listar fortfarande feber, hosta och förlust av lukt- eller smaksinne – som var de vanligaste med alfavarianten – som covid-symtom att se upp med.

Tim Spector, ledande forskare på Zoe Covid Study appen, som har krävt att listan över symtom ska uppdateras sedan deltavariantens uppkomst, säger att en förändring är försenad.

Andra symtom vid omikron

”Informationen från myndigheterna är helt enkelt inte tydligt kring detta,” säger han. ”Jag tror att de flesta vet vad förkylningsliknande symtom är. Jag skulle nog bara lägga till följande till listan: ‘Har du fått förkylningsliknande symtom?’ Vi måste utbilda människor, gå tillbaka till grunderna och om du har förkylningsliknande symtom, håll dig borta från människor. Du borde inte vänta på de tre klassiska symptomen.”

För att jämföra delta och omikron valdes London-data från en vecka där delta var dominant (ett urval av 363 fall från 3-10 oktober 2021) och jämfördes med de senaste uppgifterna (847 fall från 3-10 december 2021). Denna initiala analys fann inga tydliga skillnader mellan delta och omikron i de tidiga symtomen (tre dagar efter testning).

Spector sa att det var viktigt att befolkningen är medvetna om symptomen att vara observant på, särskilt i områden som London som har mycket höga frekvenser av omikroninfektion. ”Om du har symtom på en mild eller svår förkylning är det mycket troligt att du har covid om du befinner dig i ett område som London för tillfället,” säger han.

Spector sa att Storbritannien nu är ett internationellt undantag när det gäller att inte lista förkylningsliknande symtom som troliga indikatorer på covid-infektion, och noterade att USA:s Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Världshälsoorganisationen (WHO) och europeiska länder som Spanien och Frankrike alla har uppdaterat sina råd.

”Storbritannien sticker ut som udda”, säger han. ”De borde ändra sina råd om majoriteten bland andra myndigheter uttrycker det på det sättet.”

Department of Health and Social Care i England säger att de huvudsakliga symtomen som listats hade valts ut noggrant för att fånga de personer som med största sannolikhet har covid-19, och samtidigt exkludera det stora antalet som inte har det. En talesperson säger: ”Sedan pandemins början har vi erkänt att covid-19 har en mycket längre lista av symtom än de som används i falldefinitionen, och experter håller listan över symtom under uppsikt.”

BMJ