COVID-19: Skiftarbete ökar risken för att hamna på sjukhus

27 april 2021 Medscape, Thorax

Sjukhuskorridor

Att arbeta ”osociala” timmar kan öka risken för att hamna på sjukhus med COVID-19 med upp till 3 gånger jämfört med personer som arbetar ordinarie arbetstid, säger forskare.

Studien, som publicerades i tidskriften Thorax, föreslog att skiftarbete kan vara en lika viktig riskfaktor som andra kända högriskegenskaper som etnisk bakgrund och social förlust, säger forskare.

De konkluderade att ytterligare försiktighetsåtgärder på arbetsplatsen, liksom vaccination mot COVID-19, kan mildra den extra risken något.

Tidigare studier har funnit negativa hälsoeffekter av skiftarbete, såsom lungsjukdom, diabetes, cancer och infektionssjukdomar (icke-Covid-19). Även om mekanismerna bakom dessa kopplingar fortfarande är osäkra, är en hypotes att oregelbunden arbetstid kan leda till förskjutning av dygnsrytmen.

Så forskarna gick ut för att undersöka om störningar i dygnsrytmen ökade mottagligheten för COVID-19.

Osocial arbetstid

”Vi definierade skiftarbete som alla arbetstider utanför kl. 09.00 till 17.00”, säger John Blaikley, doktor medicinsk forskare, och som ledde studien.

”Mellan 10% och 40% av Storbritanniens befolkning arbetar i någon form av skiftarbete”, berättade han.

Forskarna baserade sina resultat på data från UK Biobank. Av de 502.450 deltagare som registrerades testades 6.442 för COVID på sjukhus, vilket resulterade i 498 positiva tester mellan mars och augusti 2020. Av de som testades positivt arbetade 316 inte skift, 98 arbetade skift från och till, och 84 arbetade skift permanent.

Studien baserades på 284.027 deltagare var i åldrarna 40 till 69 år när de registrerades i den brittiska biobanken, och dom med deltidsarbete och dom som inte uppgav anställningsstatus uteslöts.

Datan kopplades sedan mot andra källor, som journaler på sjukhus- och läkarmottagningar.

COVID-risken förblev hög trots andra faktorer

Personer som arbetade oregelbundna skift var 2,4 gånger mer benägna att testa positivt för COVID-19 och hamna på sjukhus än de som inte arbetade oregelbundna timmar. Risken ökade till 2,5 gånger för permanenta skiftarbetare.

Permanenta nattskiftarbetare hade en 2,49 gånger högre risk och risken ökade till mer än tre gånger för oregelbundna nattskiftarbetare.

I en analys av arbetssektorer och COVID-19 så hade sjukvårdspersonal 2,53 högre risk att hamna på sjukhus med COVID-19.

Den högre risken verkade bestå även efter att andra faktorer tagits i beaktande, som sömntid, BMI, alkoholkonsumtion och rökstatus.

Forskarna genomförde också en analys av en undergrupp av deltagarna i biobanken vars status gällande arbetstider uppdaterats 2017.

I kohorten användes 43.878 deltagare för att analysera effekten av skiftarbete med 72 deltagare som hamnat på sjukhus på grund av COVID-19. Från denna analys var skiftarbetare 4,5 gånger mer benägna att testa positivt för COVID-19.

”Vi vet inte riktigt ännu hur de negativa effekterna skapas”, säger Dr Blaikley. ”Det kan vara miljöfaktorer, som sämre städning på arbetsplatsen eller ökad trötthet.” Det kan också vara kopplat till oregelbundenheten i den biologiska kroppsklockan, av vilka några påverkar immunsvaret.

Dr Hannah Durrington, en forskare vid MRC-kliniker vid universitetet och som var medförfattare till studien, tillade: ”Vi tror att det borde vara möjligt att väsentligt minska dessa risker genom handtvätt, användning av munskydd, distansering och vaccination.”

Författarna betonade att de genomförde en observationsstudie så dom kan inte fastställa orsak och verkan. Dock anser dom att en styrka i studien var det stora antalet personer som ingick.

Medscape

Thorax