Symptomfri covid-19 vanligare efter vaccination

2 september 2021 Medscape

En snorig kvinna

Det är dubbelt så vanligt att personer som drabbas av COVID-19 efter vaccination är helt symptomfria och risken för att hamna på sjukhus sjunker med ungefär två tredjedelar, jämfört med de som är ovaccinerade, enligt en ny observationsstudie.

Symptomfri covid-19

Personer som smittats med COVID-19 efter att ha fått sin första eller andra dos av antingen Pfizers, Modernas eller AstraZenecas vaccin, upplevde färre symtom under den första veckan efter de smittats, jämfört med de som inte vaccinerat sig, rapporterade en studie i The Lancet Infectious Diseases. Dessa personer blev också i mindre utsträckning inlagda på sjukhus jämfört med de som var ovaccinerade. De som hade fått båda doserna av ett vaccin var mindre benägna att drabbas av långvarig COVID, i denna studie definierat som minst 28 dagars symptom, jämfört med de som var ovaccinerade.

”Vi befinner oss i en kritisk tid i pandemin eftersom vi ser att antalet fall stiger över hela världen på grund av deltavarianten”, säger Claire Steves, en av studieförfattarna i ett uttalande. ”Genombrottsinfektioner (dvs vaccinerade som blir smittade) kan förväntas och minskar inte det faktum att vaccinerna gör exakt vad de är avsedda att göra – rädda liv och förebygga allvarlig sjukdom.”

I ”COVID Symptom Study” ingick data om demografi, geografisk plats, hälsoriskfaktorer, COVID-19 testresultat, symtom och vaccinationer från mer än 1,2 miljoner brittiska vuxna.

De fann att av de 1,2 miljoner som fått minst en dos av antingen Pfizers, Modernas eller AstraZenecas vaccin testade färre än 0,5% positivt för COVID-19, 14 dagar efter sin första dos. Av de som fått sin andra vaccindos var det bara 0,2% som blivit smittade efter minst 7 dagar efter vaccinationen.

Sannolikheten för allvarliga symtom sjönk efter en vaccindos

Efter bara en vaccindos minskade sannolikheten för att drabbas av allvarliga symptom med en fjärdedel. Oddsen för symtomfri infektion ökade med 94% efter den andra vaccindosen. Man noterade även att vaccinerade personer var mer benägna att vara helt symtomfria, särskilt om de var 60 år eller äldre.

Dessutom sjönk oddsen med en tredjedel för att de med ”genombrottsinfektion” drabbades av svåra symtom (kännetecknat av att de har fem eller fler symtom inom den första veckan efter att de blivit sjuka).

När de utvärderade riskfaktorer, fann forskarna att de som är mest sårbara för en ”genombrottsinfektion” efter en vaccindos, är äldre personer (60 år eller äldre) som antingen är sköra eller har underliggande sjukdomar som astma, lungsjukdom och fetma.

Fynden ger starka bevis för att det finns fördelar redan efter en vaccindos, säger Diego Hijano, MD, MSc, specialist på infektionssjukdomar vid St. Jude’s Children’s Research Hospital, Memphis, USA.
Rapporten stöder emellertid också fortsatt försiktighet med skyddande åtgärder som fysisk distansering och munskydd, särskilt för utsatta riskgrupper.

”Det är också viktigt för personer som är helt vaccinerade att förstå att ”genombrottsinfektioner” är förväntat och kommer att ske, särskilt nu med Deltavarianten”, säger Diego Hijano. ”Även om utfallet är gynnsamt måste man fortfarande skydda sig för att samtidigt skydda sina nära och kära. Du bör vara medveten om att trots att du är vaccinerad, kan du bli smittad och därmed smitta någon annan som faktiskt inte har blivit vaccinerad, eller som har några riskfaktorer.”

Medscape