COVID-19: Vacciner är mycket effektiva för att förebygga dödsfall från deltavarianten, enligt studie

21 oktober 2021 BMJ

Patient inlagd på intensiven

Den första landsomfattande studien av dödsfall orsakade av deltavarianten av Covid-19 har visat att vaccination är 90% effektiv för att förhindra dödsfall.

Studien genomfördes i Skottland och baserades på en analys av 114.706 fall av SARS-CoV-2-infektion som upptäcktes i landet mellan april och september 2021. Nästan alla infektioner var av deltavarianten. Studien visade att vaccinet Oxford-AstraZeneca var 91% effektivt för att förebygga dödsfall hos personer som har dubbelvaccinerats, medan Pfizer-BioNTech-vaccinet var 90% effektivt. Resultaten publicerades i New England Journal of Medicine.

Studien är den första som visar resultat från en helt land över hur effektiva vacciner är för att förhindra dödsfall från deltavarianten, som nu är den dominerande formen av Covid-19 i Storbritannien och i många andra länder. Den använde data från den skotska nationella plattformen ”Eave II” som används för att övervaka Covid-19, och som baseras på data från alla 5,4 miljoner invånare i Skottland som registrerats hos en husläkare. Analys av information från plattformen har hjälpt till att spåra virusets utveckling i Skottland och hjälpt till att informera beslutsfattare.

Forskargruppen, från universiteten i Edinburgh och Strathclyde och från Public Health Scotland, analyserade en datauppsättning av ”Eave II” för att undersöka effektiviteten av vaccinerna. De meddelar att resultaten skall ses som tidiga fynd och att forskningen måste upprepas någon annanstans för att få ett tyngre värde gällande slutsatserna.

Chris Robertson, professor i folkhälsoepidemiologi vid University of Strathclyde, säger: ”Den här studien visar värdet av att utföra analyser av rutinmässig hälsodata som i princip är tillgängligt i realtid. Våra resultat är uppmuntrande för de visar att vaccin fortfarande är en effektiv åtgärd för att skydda både oss själva och andra från att dö från den just nu dominerande varianten av Covid-19. Det är mycket viktigt att validera dessa tidiga resultat i andra sammanhang och med en längre uppföljningsstudie.”

Aziz Sheikh, professor i primärvårdsforskning vid University of Edinburgh, som leder ”Eave II”-projektet, säger: ”Med Delta som den nu dominerande varianten i många länder runt om i världen och som utgör en högre risk för inläggning på sjukhus än tidigare varianter som spridits i Storbritannien , så är det tryggt att se att vaccination ger ett så starkt skydd för att dö strax efter man tagit den andra dosen.”

BMJ