COVID-19: Vacciner ger 5 gånger bättre skydd än immunitet efter infektion

1 november 2021 Medscape, CDC

Man som får covid vaccin

Ovaccinerade personer som nyligen hade haft en infektion hade fem gånger högre risk att återinfekteras av coronaviruset jämfört med de som var fullt vaccinerade och som inte varit sjuk tidigare, enligt en ny studie som publicerades i en rapport från CDC (Centers for Disease Control and Prevention).

Forskargruppen drog slutsatsen att vaccination kan ge en högre, starkare och jämnare nivå av immunitet mot svår Covid-19 jämfört med immunitet efter genomgången sjukdom i Covid-19 under de senaste sex månaderna eller längre.

”Vi har nu ytterligare bevis som bekräftar betydelsen av Covid-19-vacciner, även om du har varit sjuk tidigare”, sa Rochelle Walensky, MD, chef för CDC, i ett uttalande.

”Denna studie lägger mer till kunskapsmassan som visar på skyddet av vacciner mot allvarlig sjukdom från Covid-19,” sa hon. ”Det bästa sättet att stoppa Covid-19, inklusive uppkomsten av nya varianter, är med utbredd vaccination och med sjukdomsförebyggande åtgärder som att bära munskydd, tvätta händerna ofta, distansera sig fysiskt och stanna hemma när man är sjuk.”

Forskare tittade på data från VISION Network, som inkluderade mer än 201.000 sjukhusinläggningar av Covid-liknande sjukdom på 187 sjukhus i nio delstater mellan 1 januari och 2 september 2021. Bland dessa hade mer än 94.000 snabbtestats för coronaviruset och 7.300 hade ett labb-bekräftat test för Covid-19.

Forskargruppen fann att ovaccinerade personer som tidigare varit sjuka inom 3 till 6 månader löpte 5,5 gånger högre risk att ha laboratoriebekräftad Covid-19 än de som bivit fullvaccinerade inom 3 till 6 månader med Pfizers- eller Modernas vaccin. De fann liknande resultat när de tittade på de månader då Deltavarianten var den dominerande stammen av coronaviruset.

Skyddet av Modernas vaccin ”verkade vara högre” än med Pfizers, skrev studieförfattarna. Och skyddet ”trendade uppåt” bland äldre vuxna, jämfört med de under 65 år.

Viktigt, noterade forskargruppen, är att dessa uppskattningar kan förändras över tid när immuniteten avtar. Framtida studier bör överväga sjukdoms-inducerad och vaccin-inducerad immunitet allt eftersom tiden går under pandemin, skrev de.

Sammantaget ”bör alla lämpliga personer vaccineras mot COVID-19 så snart som möjligt, inklusive ovaccinerade personer som tidigare haft Covid”, avslutade forskargruppen.

Medscape

CDC