COVID-19: Vaccinskyddet efter 2 doser avtar inom sex månader, enligt ny data

25 augusti 2021 BMJ

Covid-19 vacciner

Skyddet efter två doser med Pfizers eller AstraZenecas vacciner avtar inom sex månader, visar en analys av brittisk data.

Den senaste analysen från Zoe Covid Studien, som studerar verklig vaccineffekt, undersökte resultat från positiva PCR-test mellan maj och juli 2021 bland 1,2 miljoner personer som hade fått två doser av Pfizers eller AstraZenecas vaccin.

Resultaten, publicerade i ett pressmeddelande, visar att skyddet efter två doser med Pfizers vaccin minskade från 88% efter en månad till 74% efter 5-6 månader; skyddet med AstraZenecas minskade från 77% efter en månad till 67% efter 4-5 månader.

Tim Spector, ledande forskare vid Zoe Covid studien, säger att resultaten visade behovet av att bedöma om boosterdoser kan behövas för vissa riskgrupper. ”Enligt min mening kan ett rimligt värsta scenario innebära ett skydd under 50% för äldre och sjukvårdspersonal till vintern,” sa han. ”Om det finns höga infektionsnivåer i Storbritannien, orsakade av slappare sociala restriktioner och en mycket smittsam och överförbar virusvariant, kan detta scenario innebära ökade sjukhusvistelser och dödsfall. Med andra ord så brådskar det med att dra upp planer för att ge en tredje boosterdos och besluta om en strategi för att vaccinera barn är vettigt.”

Uppföljningsanalysen, som ännu inte har granskats, undersökte självrapporterade biverkningar av vaccination hos personer som använde appen Zoe Covid Symptom Study, och använde samma metoder som en studie som publicerades i The Lancet Infectious Diseases den 27 april. Den använde data från vacciner loggade från 8 december 2020 till 13 juli 2021 och från Covidsjukdom som inträffade mellan 26 maj 2021, då Deltavarianten (B.1.617.2) började dominera, till 31 juli 2021.

Ian Jones, professor i virologi vid University of Reading, kommenterade resultaten och sa: ”Avtagande immunitet har varit ett bekymmer ända sedan pandemins start, baserat på data om de cirkulerande coronavarianterna. Hittills dock, har de studier som har följt vaccinationen varit lite mer optimistiska, och föreslagit att minskningen i antikroppstiter kan vara långsammare än man först trott. Den här studien bekräftar att en minskning sker, men det är ännu inte klarlagt vad det innebär för sjukdomens svårighetsgrad, den viktigaste aspekten av det skydd som vaccinerna ger.

”Det värsta scenariot som uppskattats är sannolikt, men ett bättre scenario skulle kunna vara att även vid 50% skydd mot infektion, så är skyddet mot sjukdom fortfarande robust och antalet sjukhusfall är hanterbart. Behovet av en tredje boosterdos behöver fortfarande balanseras med global distribution av vaccin till länder där även en första dos kommer att sänka cirkulerande Covid-virus och därmed uppkomst av framtida varianter.”

BMJ