Medelhavsdiet förebygger hjärtsjukdom

21 Juni 2018 N Engl J Med

Abstrakt

Bakgrund

En spansk studie på 7.447 personer mellan 55 och 80 år, (57% kvinnor) med hög risk för hjärt-kärl komplikationer, men utan hjärt-kärlsjukdom vid studiens start. Personerna tilldelades någon av följande tre dieter: 

– Medelhavsdiet kompletterat med olivolja

– Medelhavsdiet kompletterad med nötter

– Kontrolldiet och med rådet att minska på intag av fett. 

Deltagarna fick utbildning om respektive dieter kvartalsvis och beroende på grupptillhörighet, gratis tillgång till olivolja eller blandade nötter. 

Det primära målet för studien var kardiovaskulär sjukdom dvs hjärtinfarkt, stroke eller död i kardiovaskulär sjukdom.

Resultat

288 deltagare drabbades av en primär hjärt-kärlkomplikation. 

– 96 komplikationer i gruppen som tilldelats en Medelhavsdiet med olivolja (3,8%)

– 83 i gruppen som tilldelades en Medelhavsdiet med nötter (3,4%)

– 109 i Kontrollgruppen (4,4%). 

Slutsats – Medelhavsdiet förebygger hjärtsjukdom

I denna studie på personer med hög kardiovaskulär risk så fann man att förekomsten av kardiovaskulära komplikationer var lägre bland de som tilldelades en Medelhavsdiet kompletterad med olivolja eller nötter än bland de som tilldelats en diet med reducerad fetthalt.

N Engl J Med 2018; 378:e34