Forskningsköterska och deltagare i vaccinstudie: ”COVID-19 vaccin kan leda till kännbara biverkningar”

7 december 2020 Medscape, JAMA

vaccin covid-19

Forskningssköterskan Kristen Choi, PhD, Research Nurse, upplevde ett “worst-case scenario” av potentiella biverkningar efter att ha deltagit i en fas 3-studie av COVID-19 vaccin. Hon säger att sjukvården bör vara medvetna om vilka biverkningar som kan uppträda och kunna lugna patienterna när rapporter om biverkningar sprids i samband med att vaccineringen börjar rulla ut.

”Jag kan inte komma ihåg när jag hade så hög feber sist, och det skrämde mig”, säger Choi, vid School of Nursing vid University of California, Los Angeles.

Choi deltog som frivillig i Pfizers vaccinstudie av COVID-19. När hon kom tillbaka för den andra dosen i september började hon uppleva besvärande symtom.

Symtomen som hon beskriver i en artikel som publicerats i JAMA Internal Medicine, började som en omedelbar smärta vid injektionsstället. På kvällen upplevde hon lätt yrsel, frossa, illamående och huvudvärk när hon gick till sängs.

Hon vaknade vid midnatt och symtomen hade intensifierats och hon kunde knappt röra armen med anledning av smärtan från injektionsstället. Choi somnade och när hon vaknade kl 05:30 visade termometern 40,5 ° C.

Nästa morgon hade alla symtom försvunnit med undantag av en öm bula på injektionsstället.

Eftersom studien var blind fick Choi inte veta om hon fått vaccin eller placebo, men utifrån symtomen hon drabbades av så fanns det inte mycket tvivel.

Hon säger till Medscape att anledning till att hon väljer att berätta om sina besvär är att låta alla som kommer att arbeta med vaccineringen måste känna till att vissa patienter kommer att uppleva samma biverkningar som hon upplevde. Informationsbroschyrer räcker inte som information för att människor ska förstå att de biverkningar de kan komma att uppleva är en normal reaktion, sa hon.

Även Choi, som administrerar vacciner och vars karriär fokuserar på forskning, började frukta att något var fel när symtomen blossade ut, trots att hon fick grundlig information om potentiella biverkningar. Hon säger att hon slutade tänka rationellt när febern ökade.

Experter säger att den kombination biverkningar som hon upplevde är ovanligt

Två vaccinexperter berättar för Medscape att Chois symtom var av det extrema fallet och att de allra flesta inte kommer att uppleva samma symtom.

Men de är båda överens om att Chois budskap är en viktig påminnelse om att sjukvårdspersonal måste vara beredda på att svara på frågor när vaccineringen börjar.

William J. Moss, MD, MPH, VD för ”International Vaccine Access Center” vid Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health i Baltimore, Maryland, berättar för Medscape att enskilda fall av extrema biverkningar bör ställas i relation till patienter med COVID-19 på en intensivvårdsavdelning för att få ett relevant samband.

“Den typ av biverkningar vi ser med Pfizers och Modernas vaccinerna är typiska för alla vacciner, även om det finns ett spektrum,” säger Moss.

“De siffror jag har sett sträcker sig från kanske 2% till 10% – kanske upp till 15% – av människor som drabbas av dessa riktigt kännbara biverkningar. Alla biverkningar är dock övergående. Men vissa människor drabbas av allvarligare reaktioner än andra.”. Han betonar att en inflammatorisk reaktion är normalt.

“Det vi inte vill är att människor ska bli förvånade över det”, säger han.

En viktig poäng är att dessa reaktioner alltid är övergående och varar 12-36 timmar, som längts kanske 48 timmar.”

Moss säger att personer som vaccinerar sig bör känna till vart de kan vända sig om de upplever allvarliga symtom och få prata direkt med en vårdpersonal när som helst på dygnet.

“Jag skulle göra det igen utan minsta tvekan”

Choi vill vara tydlig med att hennes budskap inte är tänkt som en varning mot vaccinet i sig: “Jag skulle göra det igen utan minsta tvekan även om jag visste att jag skulle drabbas av samma reaktion igen”, säger hon.

Hennes budskap är snarare att läkare kanske underskattar insatsen som kommer att krävas för att rätta till eventuell felaktig information om biverkningar; de bör lugna patienterna genom att förklara att biverkningarna uppstår som en effekt av att kroppen tränar sig i att bekämpa viruset.

Albert Rizzo, MD, medicinsk chef för American Lung Association, berättade för Medscape att de biverkningar som Choi upplevde – och speciellt att alla kom samtidigt – är ovanliga med Pfizers vaccin, likväl som med Modernas och Oxford / AstraZenecas vacciner.

“Människor ska inte förvänta sig att de kommer att drabbas av lika många biverkningar”, säger han.

Emellertid är mildare biverkningar, såsom ömhet vid injektionsstället, vanliga.

En del av budskapet till patienterna bör inkludera risk-nytta med vaccinering: tonvikten i budskapet bör läggas på att väga den dödliga risken för COVID-19 samt fördelarna med att hjälpa till att skydda samhället i stort, mot potentiella biverkningar av vaccinet, sade han.

Medscape
JAMA