Hälsosam livsstil minskar risken för Alzheimers

17 juni, 2020 Neurology

ansikte i pussel

Abstrakt

Målsättning

Att fastställa effekterna av en hälsosam livsstil och risk för att utveckla Alzheimers demens.

Metoder 

Med hjälp av data från 2 studier, Chicago Health and Aging-projektet (CHAP; n = 1.845) och Rush Memory and Aging-projektet (MAP; n = 920) definierades en hälsosam livsstilspoäng baserat på; icke-rökning, ≥150 min per vecka av måttlig till intensiv fysisk aktivitet, lätt till måttlig alkoholkonsumtion, högkvalitativ Medelhavs-DASH-diet* och engagemang i kognitiva aktiviteter (hjärnstimulerande aktiviteter), vilket ger en total hälsosam livstilspoäng mellan 0 till 5.

Resultat 

Personerna följdes upp i 5,8 år i CHAP-studien och 6,0 år i MAP-studien och 379 deltagare (CHAP) respektive 229 st (MAP) drabbades av Alzheimers demens. 

När man jämförde de med 0-1 hälsosam livsstilsfaktor, var risken:
37% lägre för deltagare med 2-3 hälsosamma livsstilsfaktorer
60% lägre för de med 4-5 hälsosamma livsstilsfaktorer
att drabbas av Alzheimers demens. 

Slutsats – Hälsosam livsstil minskar risken för Alzheimers

En hälsosam livsstil är förknippad med en väsentligt lägre risk för att drabbas av Alzheimers demens.

* Ska innehålla: 

Gröna bladgrönsaker, alla andra grönsaker, bär, nötter, olivolja, fullkorn, fisk, bönor, kyckling, vin (högst ett glas per dag).

Livsmedel som ska undvikas eller begränsas inkluderar:

Smör / Margarin, Ost, rött kött, Friterad mat, Sötsaker

Neurology