Hälsosam livsstil minskar risken för Alzheimers

17 juni, 2020 Neurology

Abstrakt

Målsättning

Att fastställa effekterna av en hälsosam livsstil och risk för att utveckla Alzheimers demens.

Metoder 

Med hjälp av data från 2 studier, Chicago Health and Aging-projektet (CHAP; n = 1.845) och Rush Memory and Aging-projektet (MAP; n = 920) definierades en hälsosam livsstilspoäng baserat på; icke-rökning, ≥150 min per vecka av måttlig till intensiv fysisk aktivitet, lätt till måttlig alkoholkonsumtion, högkvalitativ Medelhavs-DASH-diet* och engagemang i kognitiva aktiviteter (hjärnstimulerande aktiviteter), vilket ger en total hälsosam livstilspoäng mellan 0 till 5.

Resultat 

Personerna följdes upp i 5,8 år i CHAP-studien och 6,0 år i MAP-studien och 379 deltagare (CHAP) respektive 229 st (MAP) drabbades av Alzheimers demens. 

När man jämförde de med 0-1 hälsosam livsstilsfaktor, var risken:
37% lägre för deltagare med 2-3 hälsosamma livsstilsfaktorer
60% lägre för de med 4-5 hälsosamma livsstilsfaktorer
att drabbas av Alzheimers demens. 

Slutsats – Hälsosam livsstil minskar risken för Alzheimers

En hälsosam livsstil är förknippad med en väsentligt lägre risk för att drabbas av Alzheimers demens.

* Ska innehålla: 

Gröna bladgrönsaker, alla andra grönsaker, bär, nötter, olivolja, fullkorn, fisk, bönor, kyckling, vin (högst ett glas per dag).

Livsmedel som ska undvikas eller begränsas inkluderar:

Smör / Margarin, Ost, rött kött, Friterad mat, Sötsaker

Neurology