Nyföddas hjärnaktivitet efter alkohol och tobak under graviditeten

12 maj 2020, JAMA

gravid kvinna sitter på vintunna

Abstrakt

Av vikt

Forskningen har hittills inte kunnat fastställa en säker nivå för alkohol- eller tobaksbruk under graviditet.

Mål 

Att undersöka sambandet mellan alkohol-exponering (AE) och tobaks-exponering (TE) under graviditet med hjärnaktiviten hos nyfödda.

Resultat 

1.739 nyfödda (medel graviditetsålder vid födseln 39,29 veckor; 886 [50,9%] var flickor. 

Nyfödda, vars mödrar under graviditet utsatt dom för alkohol-exponering (AE) och som; druckit lite men kontinuerligt; som slutat dricka; eller druckit måttligt till mycket och kontinuerligt, hade en ökad EEG påverkan i det lågfrekventa området. 

Nyfödda med måttligt eller hög kontinuerlig tobaks-exponering (TE) hade minskat högfrekvent EEG påverkan jämfört med nyfödda utan TE. 

Nyfödda med måttlig eller hög kontinuerlig tobaks-exponering (TE) hade signifikant minskat högfrekvent EEG påverkan jämfört med de som slutade röka. 

Slutsatser och relevans – Nyföddas hjärnaktivitet efter alkohol och tobak under graviditeten

Dessa resultat tyder på att till och med låga nivåer av alkoholexponering (AE) eller tobaksexponering (TE) är kopplat till förändringar i hjärnans utveckling hos nyfödda.

JAMA Netw Open. 2020;3(5):e204714.