Nyföddas hjärnaktivitet efter alkohol och tobak under graviditeten

12 maj 2020, JAMA

Abstrakt

Av vikt

Forskningen har hittills inte kunnat fastställa en säker nivå för alkohol- eller tobaksbruk under graviditet.

Mål 

Att undersöka sambandet mellan alkohol-exponering (AE) och tobaks-exponering (TE) under graviditet med hjärnaktiviten hos nyfödda.

Resultat 

1.739 nyfödda (medel graviditetsålder vid födseln 39,29 veckor; 886 [50,9%] var flickor. 

Nyfödda, vars mödrar under graviditet utsatt dom för alkohol-exponering (AE) och som; druckit lite men kontinuerligt; som slutat dricka; eller druckit måttligt till mycket och kontinuerligt, hade en ökad EEG påverkan i det lågfrekventa området. 

Nyfödda med måttligt eller hög kontinuerlig tobaks-exponering (TE) hade minskat högfrekvent EEG påverkan jämfört med nyfödda utan TE. 

Nyfödda med måttlig eller hög kontinuerlig tobaks-exponering (TE) hade signifikant minskat högfrekvent EEG påverkan jämfört med de som slutade röka. 

Slutsatser och relevans – Nyföddas hjärnaktivitet efter alkohol och tobak under graviditeten

Dessa resultat tyder på att till och med låga nivåer av alkoholexponering (AE) eller tobaksexponering (TE) är kopplat till förändringar i hjärnans utveckling hos nyfödda.

JAMA Netw Open. 2020;3(5):e204714.