Identifiering av fetma-typ och viktminskning

25 februari 2020 Medscape

”För er som anser att fetma är en beteendesjukdom är svaret, absolut, men bara i en undergrupp av överviktiga personer, de i gruppen med ”Känslomässig hunger”.

Att förstå vad som orsakar varje persons viktökning kommer att vara nyckeln till att vända den dystra prognosen med den allt ökande gruppen personer med fetma.

Fyra typer av fetma-karaktärer identifierades i denna genomgång:
Hungrig hjärna, Hungrig mage, Känslomässig hunger och Långsam förbränning.

Genom att välja rätt patient för rätt terapi kan man fördubbla viktnedgången.

När rätt fetma-behandlingen matchas med rätt patient kan viktminskningen fördubblas, säger dr Andres Acosta, vid Mayo Kliniken i Rochester, Minnesota.

Att förstå vad som orsakar varje patients viktökning kommer att vara nyckeln till att vända den dystra prognosen att fetma (BMI ≥30) i USA kommer att närma sig 50% fram till 2030, berättade han på Gastroenterology Updates IBD Liver Disease Conference 2020.

Identifiering av fetma-typ

Hans team försöker förstå varför vissa människor lyckas gå ned i vikt endast genom livsstilsförändringar och att andra människor går upp i vikt även efter viktoperation (gastric bypass kirurgi). Att kunna identifiera den underliggande orsaken till fetma kommer att bli allt viktigare när alternativen till behandling blir fler.

Acosta och hans team studerade 600 patienter med ett kroppsmassaindex (BMI) högre än 30. Forskarna använde sedan en maskininlärningsalgoritm baserad på mätningar av konsumerade kalorier, förbrukad energi i vila och tarmtömning; de använde också frågeformulär om hur personerna åt, tränade och deras känslomässiga status.
Patienterna klassificerades sedan i fyra typer:

FetmatypBeskrivning
Hungrig hjärnaDessa personer äter snabbt och de känner sig inte mätta. De känner vanligtvis inte hunger, men när de börjar äta kan de inte sluta.
Hungrig mageDessa personer äter till normal mättnad men inom en timme eller två börjar de bli hungriga igen. Tarmen ger inte signalen till hjärnan.
Känslomässig hungerDe äter för belöning och sinnesintryck. Vissa kallar detta beteende för ’matberoende’.
Långsam förbränningDessa personer har en felaktig ämnesomsättning och förbränner inte kalorier effektivt.

När forskarna jämförde de fyra typerna av personlighet mot en annan grupp på 180 patienter, fann de att 25% passade in i mer än en fetmatyp och 9% passade inte in i någon av kategorierna.

Det kan finnas fler fetmatyper – för detta är ett nytt sätt att klassificera fetma.

Fetmatyperna skiljer sig från den allmänna överviktiga befolkningen. Till exempel, när forskare presenterade en buffé av mat där personerna kunde äta tills de kände sig mätta, fann de att överviktiga kvinnor i allmänhet äter cirka 700 kalorier. Men kvinnor med en ”hungrig hjärna” äter cirka 1.100 kalorier innan de känner sig mätta. För män som är överviktiga är dessa nivåer 900 respektive 1.600 kalorier.

På liknande sätt finns det en undergrupp av patienter som har onormal och ineffektiv energiförbränning.

När en person som väger 200 kg och säger att det beror på att han har en dålig ämnesomsättning, så istället för att avvisa denna uppfattningen, kan en identifiering av fetmatyp hjälpa till att avgöra om det är korrekt eller inte.

Behandling av fetmatyp

Forskarna testade viktminskning i två grupper som behandlades med medicin mot fetma: 75 personer fick terapi specifikt mot fetmatypen; och 200 personer fick terapi som inte riktades mot fetmatyp.

Emellertid gick fler patienter i gruppen med inriktning på fetma-typ ned mer än 20% av sin kroppsvikt jmf med gruppen som inte fick specifik terapi mot fetmatyp (37% mot 1%), vilket är lika bra som överviktsoperation med uppföljning efter 1 år. Och fler patienter i fetmatyp-gruppen tappade mer än 10% av sin kroppsvikt jmf med andra gruppen (42% mot 18%).

25 februari 2020, Medscape