Tofu kan minska risken för hjärtsjukdom

23 mars 2020, Circulation

Abstrakt

Bakgrund

Att sojaprodukter ger hälsofördelar som kan relateras till hjärt-kärlsjukdom förblir kontroversiellt på grund av motstridiga bevis.

Metoder

Man analyserade personer från 3 olika studier;
– 74.241 kvinnor från studie 1
– 94.233 kvinnor från studie 2
– 42.226 män från studie 3

Ingen av dessa personer hade någon hjärt-kärlsjukdom eller cancer vid studiens start. 

Data om kost uppdaterades vartannat till 4:e år med hjälp av ett frågeformulär. 

Icke-dödlig hjärtinfarkt och dödsfall i hjärt-kärlsjukdom dokumenterades efter genomgång av medicinska journaler och andra medicinska dokument.

Resultat

Totalt dokumenterades 8.359 fall av hjärt-kärlsjukdom. 

Konsumtion av tofu (*P = 0,005), men inte sojamjölk (P = 0,41), var positivt kopplat till att inte drabbas av hjärt-kärlsjukdom, när man jämförde ≥ 1 portion/vecka med <1 portion/ månad.

Analyser visade att för kvinnor var den gynnsamma kopplingen till tofo främst kopplad till hur ofta de åt det, och tydligast var fördelarna hos yngre kvinnor före menopaus och hos postmenopausa kvinnor som inte använde hormoner (P = 0,002).

Slutsats – Tofu kan minska risken för hjärtsjukdom

Högt intag av isoflavoner och tofu var förknippat med en måttligt lägre risk för att utveckla hjärt-kärlsjukdom, och hos kvinnor var den gynnsamma kopplingen till tofu mer uttalad hos unga kvinnor eller postmenopausa kvinnor som inte använde hormoner. 

* P=0,05. Om P-värdet är mindre eller lika med 0,05 så anses det vara statistiskt säkerställt som en skillnad som inte avgjorts av slumpen. Ju lägre P-värde desto starkare anses skillnaden vara.

Circulation