”Mer växtbaserat, mindre kött, mindre diabetes”, visar ny genomgång av flera studier

22 juli 2019, Medscape

Medelålders personer som åt mer växtbaserade livsmedel – huvudsakligen semi-vegetarianer men också vegetarianer och veganer – var mindre benägna att utveckla typ 2-diabetes än de som åt mer av kött, fisk, ägg och mejeriprodukter, visar en stor meta-analys (genomgång av flera studier).

De med det högsta intaget av växtbaserade livsmedel hade 23% lägre risk att utveckla typ 2-diabetes, jämfört med de med lägst intag, oberoende av BMI, när man följde patienter mellan 2 till 28 år.

Och de med det högsta jämfört med det lägsta intaget av hälsosamma växtbaserade livsmedel – det vill säga frukt, grönsaker, fullkorn, baljväxter och nötter – hade 30% lägre risk för att utveckla typ 2 diabetes.

”Såvitt vi vet, ger den här studien det mest omfattande beviset på sambandet mellan växtbaserade kost och förekomst av typ 2-diabetes” säger Frank Qian, Harvard T.H. Chan School of Public Health, Boston, Massachusetts i artikeln som publicerades online i JAMA Internal Medicine den 22 juli 2020.

Författarna medger att Meta-analysen av studier, gjorda i höginkomst-länder, inte kan visa på orsak och effekt, och kosten redogjordes genom att deltagarna egenrapporterade i ett frågeformulär. 

De personer i studien som hade den högsta följsamheten till en växtbaserad kost konsumerade även mellan 1,7 till 3,9 portioner / dag av mejeriprodukter, ägg, fisk eller kött,  så ytterligare studier krävs för att se om man skulle uppnå ännu större hälsofördelar om även dessa produkter reducerades. 

Mer växtbaserat, mindre kött, mindre diabetes

Budskapet att ta med hem är enkelt, säger dr Kim Allan Williams, chef för Divisionen för Kardiologi, Rush University Medical Center, Chicago, Illinois: ”Mer växtbaserad kost. Mindre kött. Mindre diabetes.”

”Kött och särskilt processat kött,” betonade han, ”är förknippat med diabetes, hjärtsvikt, cancer, hypertoni, stroke, högt kolesterol, hjärtattacker och död.”

Kan en växtbaserad kost förhindra diabetes?

Som utgångspunkt till studien skrev författarna, att det inte är klarlagt att om man äter en mer vegetarisk kost så förhindrar det utvecklingen av typ 2-diabetes.

Analysen inkluderade 307.099 personer mellan 36 och 65 år och med ett BMI mellan 23 till 37. Under uppföljningen diagnostiserades 23.544 personer med diabetes.

Deltagare med en hög följsamhet till en växtbaserad antiinflammatorisk kost hade en minskad risk för att utveckla typ 2-diabetes, även efter att man korrigerat för riskfaktorer som högt BMI, ålder, rökning och ärftlighet till diabetes.

I fyra grupper där man hade mer detaljerad information om personerna hade de med en hög följsamhet jämfört med de med en låg följsamhet till en ”hälsosam växtbaserad kost” en ännu mindre risk för att utveckla typ 2 diabetes. 

Näringsinnehåll i växtbaserade livsmedel

”Först nu börjar vi förstå att kolhydrater inte bör få all skuld för risken att utveckla typ 2-diabetes”.

”Visst kan processade eller raffinerade kolhydrater och sockerarter bidra till inflammatoriska processer och sjukdomsutveckling”.

Samtidigt är ”kvaliteten på maten vi äter avgörande”, och det återspeglades i resultaten från den aktuella studien, där näringsrika växtbaserade livsmedel gav större fördelar än näringsfattiga växtbaserade livsmedel.

Även dieter som Medelhavsdieten betonar vikten av intag av frukt och grönsaker och kan vara ett alternativ för patienter som inte är villiga att fullt ut gå över till en växtbaserad kost.

Och även om en ketogen diet (låg på kolhydrater, hög på fett) kan leda till viktminskning, är uppgifterna mycket blandade vad gäller dess effekter på inflammation, blodfetter och sjukdomsprogression, så därför bör den inte rekommenderas som ett första alternativ.

Tänkbara mekanismer

Flera mekanismer kan förklara resultaten i studien, diskuterar författarna.

Växtbaserade livsmedel innehåller fibrer, vitaminer och mineraler, antioxidanter, fenolföreningar och omättade fettsyror som förbättrar insulinkänsligheten och blodtrycket, minskar viktökning på lång sikt och påverkar systemiska inflammationsprocesser – orsaker involverade i uppkomst till typ 2-diabetes.

Å andra sidan, ”i dessa växtbaserade dieter är det också naturligt att man undviker rött och processat kött, vilka har visat sig påverka risken för utveckling av typ 2-diabetes, eventuellt på grund av att animaliska produkter innehåller höga nivåer av hemjärn och kolesterol (för mycket hemjärn från kött kan trigga utveckling av cancerceller)”. Vegetabiliska livsmedel innehåller uteslutande icke-hemjärn.

Medscape

JAMA Intern Med. 2019;179(10):1335-1344.