Munskydd minskar spridning av Covid-19

16 februari 2021 Journal of the American Medical Association

munskydd mot covid-19

”Dessutom, när både ”smittkällan” och mottagaren bär munskydd som modifierats för att förbättra passformen, minskas mottagarens exponering med mer än 95% jämfört med inget munskydd alls”.

När nya, mer smittsamma stammar av coronavirus sprider sig i USA, har Centers for Disease Control and Prevention (CDC) utfärdat ny information och rekommendation kring att bära munskydd, liksom data om hur effektiva munskydd är och hur följsamheten till att bära munskydd vid universitet är.

Att bära munskydd tillsammans med andra åtgärder som social distansering och handtvätt förväntas förbli hörnstenarna i skyddet mot smitta de kommande månaderna, även om fler amerikaner blir vaccinerade.

”Vetenskapen är tydlig: Alla måste bära munskydd när de är på offentliga platser eller när de har gäster i sitt hem”, säger CDC-chefen Rochelle Walensky, MD, MPH, vid en briefing i Vita huset den 10 februari och lyfte fram en ny rapport med bevis om vikten av passform och korrekt placering av munskydd. ”Detta gäller särskilt med anledning av oron över att nya virusmutationer sprider sig i USA.”

Rapporten presenterar nya data från experiment från CDC-forskare som bedömde hur olika strategier för att förbättra passformen påverkar maskernas förmåga att blockera aerosoliserade partiklar som frigörs under simulerad hosta från ett eftergivligt elastiskt ”ansikte”, och för att minska exponeringen för partiklar som utsöndras under en simulerad andning av en “mottagare”. Storleken på partiklarna utformades för att efterlikna de förhållanden under vilka SARS-CoV-2 sprids från person till person.

Studierna jämförde effekten på partikelöverföring av att inte ha någon mask, att ha en enkelt munskydd av tyg och en enkel medicinskt munskydd. De mätte effekten av två strategier för att påverka en tät passform: att bära en tygmask över en medicinsk mask; eller knyta ihop öronslingorna på den medicinska masken där de fäster vid masken, sedan instoppad nära ansiktet. Båda varianterna reducerade väsentligt partiklar som utsöndrades genom masken och minskade exponeringen för den som bar mask.

Forskarna konkluderade att bära någon typ av mask är betydligt bättre än att inte använda mask, och masker med bra passform gav bästa resultat både för att minska utsöndring av partiklar och att minska exponering för mottagaren. Jämfört med att inte ha någon mask alls, så blockerar en medicinsk mask ensamt eller en tygmask ensamt ungefär hälften av partiklarna från en simulerad hostning, och en knuten och instoppad medicinsk mask blockerar 77,0% av hostpartiklarna och en dubbelmask med en tygmask som täcker en medicinsk mask blockerar 85,4% av hostpartiklarna.

Dessutom, när både ”smittkällan” och mottagaren bär munskydd som modifierats för att förbättra passformen, minskas mottagarens exponering med mer än 95% jämfört med inget munskydd alls.

”Dessa nya vetenskapliga data som släpptes idag ändrar inte de specifika rekommendationerna om vem som ska bära en mask eller när de ska bära mask, men den ger ny information om varför det är så viktigt att bära en välsittande mask för att skydda dig själv och andra,” säger Walensky.

Dessa nya uppgifterna förstärker CDC: s rekommendation om att alla som är 2 år eller äldre ska bära en mask – en mask med två eller flera lager som helt täcker näsan och munnen och som passar tätt mot näsan och kinderna – när man vistas på offentliga platser och i hemmet när man har gäster eller när någon i hemmet är sjuk.

Rapporten om vikten av välsittande munskydd följdes av TVÅ CDC-studier som också släpptes förra veckan (v. 6 2021), dels om effektiviteten hos masker för att förhindra sjukhusvistelse på grund av coronavirus och dels följsamhet till användandet av mask vid universitet.

I en studie mätte forskarna veckovis sjukhusvistelse i 10 upptagningsområden i stater som krävde munskydd överallt utanför hemmet eller i alla typer av butiker, mellan den 1 mars och 17 oktober 2020. Vid dessa tio sjukhus minskade sjukhusvistelse för COVID-19 bland vuxna i åldrarna 18-64 år med upp till 5,5 procentenheter, under 3 veckor eller längre, efter att krav på munskydd införts, jämfört med de 4 veckorna innan kraven infördes.

Minskning i sjukhusinläggningar 3 veckor efter införandet av munskydd trädde i kraft ”överensstämmer med inkubationstiden för SARS-CoV-2”, noterade forskarna, ”tillräckligt länge för att identifiera en koppling mellan införandet av munskydd och COVID-19– associerad ökning av sjukhusvistelse”.

Den andra studien tittade på andelen personer som bär munskydd och som bar dem korrekt på 6 universitetscampus med krav på munskydd. Baserat på information om användandet av munskydd som registrerats av utbildade studentobservatörer, fann forskarna höga nivåer av följsamhet: 85,5% av 17.000 observerade personer bar munskydd och 89,7% av dessa bar dom korrekt, vilket översatt till en total andel korrekt bärande blir 76,7%.

Uppgifterna avslöjade också potentiella förbättringsområden. Korrekt bärande av munskydd varierade beroende på typ av munskydd, från 96,8% för medicinska munskydd och 92,2% för tygmasker till 78,9% för bandanas, halsdukar och liknande ansiktsbeklädnader.

Eftersom COVID-19-fallen efter julhelgerna har minskat och antalet vaccinationer ökar, har vissa stater börjat lätta på kraven på munskydd, men det är ”absolut” för tidigt att göra det, säger Walensky, när hon kommenterade läget. 
”Vi kan inte slappna av och ta ned guarden än”, säger hon.

Journal of the American Medical Association