Ökad risk för hjärtsjukdom efter covid – även efter lindrig sjukdom

7 februari 2022 Nature, Nature Medicine

Smärta i bröstet

En stor studie visar på en långvarig, och avsevärt ökad risk för hjärt-kärlsjukdom, inklusive hjärtinfarkt och stroke, efter covid-19 infektion.

Även en mild infektion i covid-19 kan öka risken för kardiovaskulära problem i minst ett år efter diagnos, visar en ny studie. Forskarna fann att, efter de första 30 dagarna efter infektion, löper individer med covid-19 en ökad risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom, inklusive cerebrovaskulär sjukdom, arytmier, ischemisk och icke-ischemisk hjärtsjukdom, perikardit, myokardit, hjärtsvikt och trombos/emboli jmf med personer som inte hade varit sjuka.

Dessutom var risken förhöjd även för dem som var under 65 år och saknade riskfaktorer, såsom fetma eller diabetes.

”Det spelar ingen roll om du är ung eller gammal, det spelar ingen roll om du är rökare eller inte”, säger en av forskarna till studien Ziyad Al-Aly vid Washington University i St. Louis, Missouri, USA, och chef för forskning och utveckling för Veterans Affairs (VA) St. Louis Health Care System. ”– Risken fanns där”.

Al-Aly och hans kollegor baserade sin forskning på en omfattande hälsodatabas sammanställd av United States Department of Veterans Affairs. Forskarna jämförde en grupp med mer än 150 000 veteraner som överlevde i minst 30 dagar efter att ha smittats av covid-19, med två grupper av individer som inte infekterats: en grupp på mer än fem miljoner individer som använde systemet Veterans Affairs (bl. a ett hälso- och sjukvårdssystem) under pandemin, och en grupp ungefär lika stor som använde systemet 2017, dvs innan pandemin.

Hjärtsjukdom efter covid

Individer som hade återhämtat sig från covid-19 visade kraftiga ökningar av 20 kardiovaskulära problem påföljande år efter infektion. Till exempel var sannolikheten att de i covid-gruppen hade haft en stroke 52% högre jmf med kontrollgruppen, vilket innebär att för varje 1 000 studerade personer var det cirka 4 fler personer i covid-19 gruppen än i kontrollgruppen som drabbades av stroke.

Risken för hjärtsvikt ökade med 72%, eller cirka 12 fler personer i covid-19 gruppen per 1 000 studerade personer. Sjukhusinläggning ökade sannolikheten för framtida kardiovaskulära komplikationer, men även personer som inte behövde läggas in på sjukhus löpte högre risk för många av tillstånden.

”Jag är faktiskt förvånad över fynden att kardiovaskulära komplikationer av covid kan pågå så länge,” säger Hossein Ardehali, en kardiolog vid Northwestern University i Chicago, Illinois, USA, i ett mail till Nature. Eftersom svår sjukdom ökade risken för komplikationer mycket mer än mild sjukdom, skrev Ardehali, ”så är det viktigt att de som inte är vaccinerade tar sitt vaccin omedelbart”.

Ardehali markerar för att observationsstudien har vissa begränsningar. Till exempel testades inte personer i kontrollgruppen för covid-19, så det är möjligt att några av dem faktiskt hade milda infektioner. Och eftersom forskarna endast betraktade patienter från Veterans Affairs kanske deras resultat inte kan överföras till alla grupper.

Ardehali och Al-Aly är överens om att vårdgivare runt om i världen bör vara observanta på ökningar av kardiovaskulära tillstånd. Men med ett fortsatt högt antal fall av covid-19 som tar medicinska resurser i förfogande, är Al-Aly oroad att hälsomyndigheterna kommer att skjuta upp förberedelserna för pandemins efterverkningar lite för länge. ”Alla sprang på covid-19 bollen,” säger han. ”Och jag känner att vi nu är på väg att springa på långtids-covid bollen.”

Nature

Nature Medicine