Om blodtrycket varierar när man är ung ökar risken för hjärtsjukdom när man blir äldre

22 januari 2020, JAMA Cardiol.

Abstrakt

Av vikt 

Att kunna fastställa blodtrycksmönster i ung vuxen ålder, som man vet har ett samband med hjärt-kärlsjukdom senare liv, kan bidra till att identifiera dessa unga vuxna som har en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom.

Mål 

Att fastställa variationer i blodtryck över tid, från ung vuxen ålder till medelålder, och hur mycket blodtrycket varierar, för det har ett samband med hjärt-kärlsjukdom och dödlighet oavsett orsak senare i livet, oberoende av medel-blodtrycket i unga år eller en enda blodtrycksmätning i mitten av livet.

Studiens upplägg och deltagare 

Denna prospektiva (framåtblickande) studie inkluderade 3.394 personer. Mönster av systolisk BT (SBT) utvärderades med mätningar vid studiestart och efter 2, 5, 7 och 10 år.

Resultat 

Efter 10 år var medelåldern för 3.394 deltagare 35,1 år; 1.892 (55,7%) var kvinnor; och 103 (3,0%) tog blodtrycksmedicin. Under uppföljningen inträffade 162 incidenter i hjärt-kärlsjukdom och 181 dödsfall. 

Slutsatser och relevans – blodtrycket varierar när man är ung

Resultatet från denna studie tyder på att om det systoliska blodtryck varierar över tid, så kan regelbunden blodtryckstagning bidra till att identifiera och hitta unga vuxna som löper en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom och dödlighet oavsett orsak senare i livet.

JAMA Cardiol. 2020;5(4):382-389.