Omikron är inte slutet på pandemin enligt experter

31 januari 2022 Nature

Pandemin är inte slut med omikron

Omikrons snabba spridning, olika vaccinstrategier och varierande immunitetsnivåer över hela världen gör pandemins framtid svår att modellberäkna.

Den 11 januari, bara sju veckor efter att omikron varianten först rapporterades, varnade Världshälsoorganisationen (WHO) för en ”flodvåg” av infektioner som sköljer från väst till öst över hela världen. Femtio av de 53 länderna i Europa och Centralasien hade rapporterat fall av omikron, säger Hans Henri Kluge, WHO:s regionchef för Europa.

Länder måste klara sig själva så gott de kan, sade han, styrda av sin individuella epidemiologiska situation, tillgängliga resurser, status för vaccination och socioekonomiskt sammanhang. Under de senaste veckorna har länder i Europa och USA känt den fulla styrkan av omikron-vågen; i Storbritannien, som har rapporterat flest infektioner, nådde de dagliga fallen av covid-19 en topp på mer än 160 000 tidigare denna månad (januari). Forskare säger att alla nationer står inför samma betydande problematik: den snabba hastighet som varianten sprider sig med.

Och även om WHO och andra har föreslagit att det enorma antalet omikron infektioner kan signalera slutet på pandemin, på grund av den kortsiktiga ökningen av immunitet som kommer att följa, varnar forskare för att situationen förblir ombytlig och svår att förutsäga.

”Viruset sprids så snabbt att det ger väldigt lite tid att förbereda någon form av försvar. Så beslut måste fattas under stor osäkerhet”, säger Graham Medley, som beräknar modeller av infektionssjukdomar vid London School of Hygiene & Tropical Medicine, och som är rådgivare till den brittiska regeringen.

Snabb spridning

Antalet smittade av omikron kan fördubblas på mindre än två dagar, vilket är betydligt snabbare än tidigare SARS-CoV-2-varianter och liknar mer ett förlopp som hälsoexperter skulle förvänta sig vid en smitta med mildare influensavirus. ”Omikron är en influensa på LSD”, säger en forskare.

”Vi har inte sett denna smittspridningshastigheten förut, och det innebär att du inte kan vaccinera dig ur det,” tillägger Christina Pagel, en hälso-och dataanalytiker vid University College London. ”Även om du skulle kunna vaccinera alla, tar det fortfarande två veckor för vaccinet att få full effekt, och då är du mitt uppe i det.”

Tillsammans med andra länder skärpte Storbritannien reglerna i december. Men det var ett kontroversiellt drag, särskilt eftersom rapporter från Sydafrika, som drabbades av omikron månaden före, antydde att varianten verkade orsaka mindre allvarlig sjukdom och färre sjukhusvistelse – en slutsats som nu stöds av erfarenheterna från Storbritannien och andra länder.

Svår att modellera

Modellberäknare i Storbritanniens var till en början splittrade om hur man skulle använda informationen från Sydafrika. Det är relativt enkelt att uppdatera en datormodell för att ta hänsyn till förändringar i de biologiska egenskaperna hos en ny variant. Men allt eftersom pandemin har fortskridit har det blivit mycket svårare att simulera immunsvaret hos ett lands befolkning, och sedan avgöra hur det kommer att begränsa spridningen.

Under pandemins tidiga dagar kunde forskare anta att de flesta människor världen över var lika mottagliga för infektion, eftersom covid-19 var en ny sjukdom och inga vacciner fanns tillgängliga. Men 12 månader av olika vaccinstrategier, vaccintyper och vaccinationsgrad från land till land, såväl som fluktuerande infektions- och återhämtningstal, har lämnat ett skiftande immunologiskt landskap.

”Möjligheten att infektionen kommer att skicka någon till sjukhus är absolut en nyckelparameter. Men nu gör vi det i en uppenbart icke naiv befolkning, säger Mark Woolhouse, en epidemiolog för infektionssjukdomar vid University of Edinburgh, Storbritannien, som också är rådgivare till regeringen. ”När du gör den sortens uppskattningar borde du formellt göra om dem för varje befolkning du är intresserad av. Och det gäller överallt.”

Vaccinationsskillnader

Modellberäknarna var till en början förvånade över bristen på detaljer i datan från Sydafrika om den minskade risken för allvarlig sjukdom med omikron. ”Det fanns ingen kvantitativ analys,” säger Woolhouse. ”Så, vilka siffror ska du mata in i beräkningen? Antar du att den är 10% mindre patogen, eller 50% eller 90%?”

Ändå, på ett personligt sätt, säger Woolhouse att vissa inflytelserika modellberäknare i Storbritannien hade fel när de inte tillät en minskad risk för allvarlig sjukdom i sina modeller, utan att de istället arbetade med antagandet att sjukhusvistelser för omikron var identiska med siffrorna för tidigare varianter. ”Att göra det var helt klart ett pessimistiskt antagande”, säger han. ”Jag tror att de kunde ha varit mycket tydligare från början att det fanns en möjlighet att omikron var mindre patogen och att vara väldigt tydlig på vad de politiska konsekvenserna av en sådan skillnad kan innebära.”

Avtagande skydd

Vaccinernas avtagande skydd mot omikron komplicerar också bilden. Laboratoriestudier har visat att vacciner med inaktiverat virus, som utgör nästan hälften av de tio miljarder doser som distribuerats över hela världen, producerar få antikroppar mot omikron-varianten. Betyder det då att omikron ännu snabbare kommer att ta sig igenom barriärer som förlitar sig på dessa vaccinskydd?

Inte nödvändigtvis, säger Woolhouse. ”Vaccinerna med inaktiverade virus kan inducera en bredare immunitet som skulle reagera på ett bredare spektrum av stammar eftersom det kommer att framkalla immunsvar mot andra virala proteiner än spikeproteinet, som vi vet är särskilt föränderligt”, säger han. ”Det är en väldigt intressant fråga men jag har helt enkelt inte sett en formell analys av det än.” Det beror på att det finns få verkliga data att titta på.

Av de länder som använt mest vacciner med inaktiverat virus verkar omikron spridas snabbast på Filippinerna, som såg en exponentiell ökning av COVID-19 fall i januari månad, särskilt i Manila. Antalet nya infektioner i huvudstaden verkar minska, men viruset sprider sig längre bort. ”Definitivt saktar fallen ner i huvudstadsregionen, men i andra regioner ökar det nu”, säger Maria Rosario Vergeire, talesperson i hälsa för den filippinska regeringen.

Vaccinationsfrekvensen är fortfarande relativt låg i Filippinerna, med bara 53% av befolkningen helt vaccinerade. Tjänstemän säger att de vill vaccinera alla landets 77 miljoner vuxna fram till maj.

Även om vaccin sannolikt kommer att fortsätta att skydda mot allvarlig sjukdom, säger Pagel, kommer infektionen att fortsätta att sprida sig. ”Jag tror att antagandet är att inget av vaccinerna kommer att ge dig ett långvarigt skydd mot infektion”, säger hon.

”Jag tror inte att vacciner är sättet för att avsluta den här pandemin” säger Julian Tang, virolog vid Leicester Royal Infirmary, Storbritannien.

Omikron är inte slutet på pandemin

Så hur ska det sluta? Inte med omikron i alla fall, förutspår forskare. ”Detta kommer inte att vara den sista varianten, så nästa variant kommer att ha sina speciella egenskaper,” säger Medley.

Med tanke på att viruset sannolikt inte kommer att försvinna helt, kommer COVID-19 oundvikligen att bli en endemisk* sjukdom, säger forskare. Men det är ett slirigt koncept, och ett som betyder olika saker för olika människor. ”Jag tror att förhoppningen är att det allmänna beteendet på något sätt ska leda till att vi har så mycket immunitet i befolkningen att vi inte längre skall se många dödliga epidemier av corona”, säger Sebastian Funk, en epidemiolog vid London School of Hygiene & Tropical Medicine.

Övergången till endemisitet (en post-pandemisk framtid där vårt förhållande till viruset blir enkelt, obetydligt och rutinmässigt (påstår vissa), där varje infektion inte påverkar oss mer än en influensa eller förkylning), eller ”att leva med viruset” utan begränsningar och skydd, är svår att modellberäkna med noggrannhet, tillägger han. Det beror delvis på att även de bästa sjukdomsmodellerna kämpar för att göra vettiga prognoser längre än några veckor framåt. Det beror också på att endemisitet återspeglar ett bedömningssamtal om hur många dödsfall samhällen är villiga att tolerera medan den globala befolkningen stadigt bygger upp immunitet.

För Woolhouse kommer COVID-19 verkligen att bli endemisk först när de flesta vuxna är skyddade mot allvarlig infektion eftersom de har exponerats för viruset upprepade gånger under barndomen, och har utvecklat en naturlig immunitet. Det kommer att ta årtionden, och det betyder att många äldre idag (som inte exponerades som barn) kommer att förbli sårbara och kan behöva fortsatta vaccinationer.

Den strategin har sina brister. Vissa av dem som exponeras som barn kommer att utveckla långvarig covid. Och det förlitar sig på att barn fortsätter att visa mycket lägre nivåer av svår sjukdom när virusvarianter utvecklas.

Det finns inga garantier för att nästa variant blir mildare, men Tang säger att det verkar vara mönstret så här långt. ”Det här viruset blir mildare och mildare för varje förnyad variant”, säger han.

* Endemi (av grekiskans endemios ”inhemsk”) är när en sjukdom förekommer och sprids hos en begränsad grupp av människor eller i ett begränsat geografiskt område. Termen används speciellt ofta om infektionssjukdomar. Bland endemier som förekommer i Sverige ingår vattkoppor. Om frekvensen av insjuknade ökar så talar man om en epidemi. En epidemi som sprider sig över stora delar av världen kallas för pandemi.

Nature