Personer som tror på COVID-19 konspirationer mer benägna att smittas

2 november 2021 Medscape, Psychological Medicine

Konspiration Covid-19

Personer som tror på konspirationsteorier om Covid-19 är mer benägna att smittas av viruset, förlora sina jobb och bli socialt isolerade, enligt en ny studie publicerad i Psychological Medicine, en medicinsk tidskrift från Cambridge University Press.

Studien, som genomfördes av forskare i Nederländerna, fann att de som tror på konspirationer om Covid-19 är mindre benägna att testa sig för Covid-19. Men de var mer benägna att bli smittade och testa positivt för Covid-19.

”En grundläggande egenskap hos konspirationsteoretiker är att de är konsekventa: Även om en konspirationsteori är extremt osannolik till logik eller vetenskapliga bevis, om den uppfattas som verklig för en konspirationsteoretiker, har den en genuin inverkan på attityder, känslor och beteende.” skriver studieförfattarna.

Forskargruppen undersökte 5.745 personer för att få ett stort urval av observationer från ett tvärsnitt av holländska invånare. De kontaktade personer i april 2020 och december 2020 för att undersöka om konspiratoriska uppfattningar tidigt i pandemin skulle kunna förutsäga hälsotillståndet senare under året.

Forskarna undersökte fyra konspiratoriska uppfattningar om Covid-19; Om coronaviruset är ”ett biovapen som konstruerats av forskare”, eller en ”konspiration för att eliminera medborgarnas rättigheter och upprätta en auktoritär stat”, eller en ”bluff som uppfunnits av  grupper för ekonomisk vinning” eller om ”coronaviruset skapades som en täckmantel för den förestående globala ekonomiska kraschen”.

De fann att en konspirationstro förebådade en ökad sannolikhet för att bryta mot regler mot coronaviruset, upplevde socialt mostånd, ha ekonomiska problem som att förlora jobbet eller lägre inkomst och att ha ett sämre allmänt välbefinnande. De flesta av effekterna generaliserade till en bredare mottaglighet för konspirationsteorier eller en konspirationsmentalitet överlag.

Forskargruppen fann också att en konspirationstro förutspådde en ökad risk för störda sociala relationer. Personer som fick ”lågt” i konspirationstro var mer benägna att avvisa personer som fick ”högt” i konspirationstro. Att offentligt stödja konspirationsföreställningar kan leda till stigmatisering och minska människors sociala stödnätverk, skriver författarna.

”Dessa fynd tyder på att konspirationstro är förknippade med ett otal negativa livsresultat på lång sikt”.

”Konspirationsövertygelser förutsäger hur väl människor klarar av utmaningarna från en global pandemi och har därför avgörande betydelse för privat och för folkhälsan, såväl som konspiratorikernas ekonomiska och sociala välbefinnande”, avslutar de.

Medscape

Psychological Medicine