Processat kött och rött kött ökar risk för hjärtsjukdom

3 februari 2020, JAMA Intern Med. 

Abstrakt

Av betydelse

Även om sambandet mellan att äta processat kött och att drabbas av hjärt-kärlsjukdom och risk för att dö har fastställts, så är kopplingen mellan att äta rött kött, fågel eller fisk och att drabbas av hjärt-kärlsjukdom och risk för att dö mer osäker.

Mål 

Att identifiera sambandet mellan processat kött, rött kött, fågel eller fiskintag med att drabbas av hjärt-kärlsjukdom och risk för att dö.

Resultat 

Bland de 29.682 deltagarna (medelålder vid studiens start var 53,7 år, och 13.168 [44,4%] var män; 6.963 hjärt-kärl incidenter och 8.875 dödsfall oavsett orsak bedömdes under 19 års uppföljning. 

Intag av processat kött, rött kött och fågel, var signifikant kopplat till ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Intag av fisk var inte det. 

Intag av processat kött eller rött kött var signifikant kopplat till en ökad risk för att dö. Intag av fågel eller fisk var inte det. 

Slutsatser och relevans – Processat kött och rött kött ökar risk för hjärtsjukdom

Dessa resultat tyder på att ett högt intag av processat kött, rött kött eller fågel, men inte fisk, var signifikant (statistiskt säkerställt) förknippat med en liten ökad risk för hjärt-kärlsjukdom, medan ett högt intag av processat kött eller rött kött, men inte fågel eller fisk, var signifikant förknippat med en liten ökad risk för att dö. Dessa fynd är viktiga för folkhälsan och bör leda till ytterligare forskning.

JAMA Intern Med.