Rekordstor ökning av dödsfall av alkohol under pandemin

8 december 2021 Medscape, Office for National Statistics

Alkoholist somnat på grund av för mycket alkohol

Det har skett en rekordstor ökning av dödsfall i alkoholrelaterad leversjukdom i Storbritannien under Covid-19 pandemin, visar de senaste uppgifterna från Office for National Statistics (ONS).

Det registrerades 8.974 dödsfall av alkoholspecifika orsaker 2020, upp från 7.565 dödsfall 2019. Detta är den största ökningen från år till år sedan ONS-dataserien började 2001, och går emot en trend där nivåerna av alkoholrelaterad dödlighet förblivit stabila under de senaste sju åren. Liksom tidigare år var det mer än dubbelt så stor risk för män som för kvinnor att dö av alkoholrelaterade orsaker år 2020.

Uppmaning till omedelbar handling

Mer än tre fjärdedelar av alkoholspecifika dödsfall orsakas av alkoholorsakad leversjukdom, och 2020 års dödssiffror representerar en ökning med över 80% jämfört med 2010, påpekade British Liver Trust och uppmanade till omedelbara åtgärder.

”De här nya uppgifterna bekräftar våra farhågor att den ökade alkoholkonsumtionen och försämrade stödfunktioner kring alkohol under pandemin, tyvärr har lett till tusentals fler dödsfall till följd av alkoholrelaterad leversjukdom”, säger Vanessa Hebditch, på British Liver Trust.

Dödsfall av alkohol – lockdown bär skulden?

ONS säger att det finns många komplexa faktorer relaterade till ökningen av alkoholrelaterade dödsfall som har inträffat sedan april 2020, vilket kommer att ta tid att verifiera.

”Men det faktum att antalet dödsfall i alkohol relaterad sjukdom ökade 2020 tyder på att ökningen i alkoholskador var högre under pandemin”, sa Office for Health Improvement and Disparities.

Data från Office for Health Improvement and Disparities visar att konsumtionsmönster av alkohol har förändrats sedan pandemin började.

Efter den första lockdownen på grund av Covid-19 i mars 2020 ökade konsumentförsäljningen av alkohol i Storbritannien – data från en inköpspanel bestående av konsumenter visar att i butiker och stormarknader såldes drygt 12,6 miljoner extra liter alkohol under 2020 till 2021 jämfört med 2019 till 2020 (en ökning med 24,4 %). Samtidigt minskade tillgången till stödfunktioner för alkohol under pandemin.

Hebditch sa: ”Detta måste fungera som en väckarklocka till regeringen om att Storbritannien omgående behöver en gemensam plan för att ta itu med problemen med leversjukdom när Storbritannien återhämtar sig från Covid. De måste också ta itu med alkoholens tillgänglighet och acceptans i vårt samhälle.

”Att dricka för mycket alkohol är den främsta orsaken till leversjukdom i Storbritannien. En vanlig myt är att du måste vara ”alkoholist” för att skada din lever. Sanningen är att mer än 1 av 5 personer i Storbritannien för närvarande dricker alkohol på ett sätt som kan skada deras lever.”

England och Skottland mest påverkade

Uppdelat efter region visar ONS-siffrorna att medan alkoholspecifika dödsfall 2020 ökade i alla de fyra länderna i Storbritannien, sågs statistiskt signifikanta ökningar bara i England och Skottland.

Skottland och Nordirland hade den högsta andelen alkoholspecifika dödsfall 2020 (21,5 respektive 19,6 dödsfall per 100 000 personer).

Som svar på siffrorna sa direktören för Scottish Health Action on Alcohol Problems (SHAAP) Elinor Jayne: ”Skadorna som orsakas av alkohol i Skottland framhävs återigen av nya data som visar att av de fyra länderna i Storbritannien har vi den högsta alkoholspecifika dödsfrekvensen, med en betydande ökning av dödsfallen 2020. För varje person som har dött lämnas många, många kvar som måste ta itu med lidandet som orsakats av alkoholen både då deras älskade levde, och nu när de är döda. Och för varje person som har dött finns det många, många fler i Skottland som har ett alkoholproblem som påverkar deras dagliga liv, relationer och hälsa.

”Vi bör inte acceptera att alkoholskador på något sätt är acceptabelt i Skottland. Vi behöver göra mer för att förhindra problem från att utvecklas, som att höja nivån på lägsta enhetsprissättning från 50 pence (6 kr) till 65 pence (7,80 kr) och begränsa marknadsföringen av alkohol.

”Utöver det måste vi nu se ett verkligt fokus på de tjänster och behandlingar som personer med alkoholproblem i Skottland ska få tillgång till, i syfte att öka kapaciteten och göra det mycket lättare för personer med alkoholproblem att få det stöd och den behandling som behövs för att minska konsumtionen eller sluta dricka helt.”

Medscape

Office for National Statistics