Sambandet kost och akne hos vuxna

10 Juni, 2020 JAMA Dermatol. 

Abstrakt

Av vikt

Akne är en kronisk, multifaktoriell inflammatorisk sjukdom. Sambandet mellan konsumtion av mejeriprodukter, feta, sockerhaltiga livsmedel och att utveckla akne är fortfarande oklar.

Studiens mål 

Att undersöka sambandet mellan kost och akne hos vuxna.

Studiens upplägg 

Den aktuella studien genomfördes mellan 2018 och 2019. Totalt fyllde 24.452 personer i ett frågeformulär online för att klassificera status av sin akne: Aldrig haft akne, Haft akne tidigare eller Har akne just nu.

Kopplingen mellan kost (matintag, näringsintag och dietmönster) och aktuell eller tidigare akne studerades och kopplades mot andra variabler som ålder, kön, fysisk aktivitet, rökning, utbildningsnivå, dagligt energiintag, tidigare dieter och symtom på depression.

Resultat 

24.452 personer ingick i resultatet, medelålder 57 år, varav 75% var kvinnor. Av dessa rapporterade 11.324 personer (46%) tidigare eller aktuell akne. Efter justering noterades ett signifikant samband mellan aktuell akne och konsumtionen av feta och sockerrika produkter, sockerhaltiga drycker och mjölk.

Slutsatser och relevans – Sambandet kost och akne hos vuxna

I denna studie verkade konsumtion av mjölk, sockerhaltiga drycker och fettrika produkter vara kopplade till akne hos vuxna. Det är önskvärt med fler studier för att undersöka sambandet mellan kost och akne hos vuxna.

JAMA Dermatol.