/

Sambandet mellan kost och svår covid-19

6 september 2021 GUT

Frukt- och grönsaksmarknad

Abstrakt

Målsättning

Dålig metabolisk hälsa och ohälsosamma livsstilsfaktorer har associerats med risk för och svårighetsgrad av COVID-19, men data för kostens betydelse saknas. Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan kostens kvaliteten och risk för och svårighetsgrad av COVID-19 och sambandet med låg socioekonomisk status.

Design

Man använde data från 592.571 deltagare ur den smartphone-baserade ”COVID-19 Symptom Study”. Information om kost samlades in för perioden innan pandemin med hjälp av ett frågeformulär*, och kostkvaliteten bedömdes med hjälp av ett annat frågeformulär* som gav olika poäng, och som gav högre poäng för en hälsosam växtbaserad kost bestående av frukt och grönsaker.

Resultat

Under uppföljningen dokumenterades 31.815 fall av COVID-19. Jämfört med individer som hade lägst dietpoängen var hög kostkvalitet kopplat till både en lägre risk för COVID-19 och till svår COVID-19. Det kombinerade sambandet av dålig kost och fattigdom och risken för COVID-19 var högre än risken var för var faktor var för sig (P = 0.005).

Slutsatser – kost och svår covid-19

En kost som kännetecknas av hälsosamma växtbaserade livsmedel var förknippad både med en lägre risk för och svårighetsgrad av COVID-19. Detta samband kan vara särskilt tydligt för personer som bor i områden med låg socioekonomisk status.

* LSF-FFQ innehåller 20 livsmedel med hänvisning till frukt, grönsaker, fiberrika livsmedel, livsmedel med hög fetthalt och hög sockerhalt, kött, köttprodukter och fisk. Sju extra livsmedel tillsattes för att få en bredare information om kosten inklusive processade kolhydrater (t.ex. vitt ris, vit pasta och vitt bröd), ägg, snabbmat och levande probiotiska eller fermenterade livsmedel (t.ex. levande yoghurt, kefir och kimchi). 

Deltagarna tillfrågades hur ofta de i genomsnitt hade konsumerat en portion av respektive livsmedel under en typisk vecka. Svaren hade åtta frekvenskategorier som sträckte sig från ”sällan eller aldrig” till ”fem eller fler” gånger per dag.

Varje ingrediens fick poäng från 1 (ohälsosam) till 3 (hälsosammast). Alla ingredienspoäng summerades för att erhålla en totalpoäng från 5 (lägsta dietkvalitet) till 15 (högst dietkvalité). 

GUT