Stillasittande och cancer; Att bara röra sig lite minskar risken

June 23, 2020 Medscape

”Att vara stillasittande var förknippat med en kraftigt ökad risk för att dö i cancer. Forskarna fann att deltagare som tillbringade mest tid på att vara stillasittande hade en 52% större sannolikhet för att dö i cancer”.

Men mycket lätt träning, till exempel en kort daglig promenad, kan bidra till att minska den risken, rapporterar data från en studie där personer bar stegräknare.

Att ersätta 30 minuters stillasittande med 30 minuter måttlig till kraftfull fysisk aktivitet (snabba promenader, jogga, dansa etc) per dag minskade risken med 31%.

Några tidigare studier har hittat en koppling mellan stillasittande och cancerdödlighet, medan andra inte har visat någon sådan koppling. I alla studier har man förlitat sig på deltagarnas självrapporter om sin egen aktivitet, men de flesta underskattar hur mycket tid de tillbringar sittande. Dessutom har forskare haft problem med att tydliggöra fördelarna med träning jämfört med riskerna med stillasittande.

För att undgå denna problematik tittade teamet på data från en grupp i en annan studie på 8.002 personer med riskfaktorer för stroke och som använde stegräknare. Dessa patienter var en del i en större studie (REGARDS) men alla i den studien använde inte stegräknare.

Dessa 8.000 personer bar stegräknare under sina vakna timmar och under hela veckor. Medelåldern var 69,8 år och 45,8% var män. Ingen behandlades för cancer vid studiens start.

Forskarna samlade in data från stegräknarna mellan 2009 till 2012. Den genomsnittliga uppföljningsperioden var 5,3 år. Under den tiden dog 268 av deltagare av cancer.

De som dog av cancer hade tillbringat fler minuter per dag med att vara stillasittande, eller hade varit stillasittande i långa perioder i sträck och hade utfört mindre Lågintensiv fysisk aktivitet (LIPA = 57% – 63% av din maximala hjärtfrekvens) och mindre Måttlig till kraftfull fysisk aktivitet (MVPA = 64% – 75% av din maximala hjärtfrekvens).

LIPA inkluderar aktiviteter som lätt hushållsarbete, shopping, matlagning och enkel trädgårdsskötsel.
MVPA omfattar ett brett utbud av mer ansträngande aktiviteter, som snabba promenader, jogga, cykla, dansa etc.

Man fann att de deltagare som tillbringade mest tid med att vara stillasittande hade 82% större sannolikhet för att dö i cancer.

Även efter att forskarna justerade studiens data efter ålder, ras, kön, bostadsområde, utbildningsnivå, säsong när stegräknaren användes, rökning, alkoholanvändning, kroppsmassa-index (BMI), diabetes, hypertoni, dyslipidemi, ärftlighet till hjärt-kärlsjukdom eller av stroke, och MVPA, fann de att de mest stillasittande personerna hade 52% större sannolikhet att dö i cancer.

Stillasittande och cancer

Människor som var stillasittande under de längsta perioderna hade 61% större sannolikhet att dö i cancer, men efter att forskarna hade justerat datan efter faktorerna som nämns ovan var den ökade risken inte längre statistiskt signifikant.

För varje ytterligare timme som deltagarna ägnade sig åt att vara stillasittande ökade deras risk för att dö i cancer med 16%.

Å andra sidan så minskade risken för cancerdöd med 31% om man ersatte 30 minuters stillasittande med 30 minuter måttlig till kraftfull fysisk aktivitet (snabba promenader, jogga, dansa etc) per dag. 30 minuter lågintensiv fysisk aktivitet per dag reducerade risken med 8%.

En svaghet i studien var att patienterna bar sin stegräknare på höften, så att dessa inte kunde känna av skillnaden mellan sittande och stående och att de därför inte registrerade aktiviteter som exempelvis att diska.

Det är betydelsefullt att kopplingen mellan fysisk aktivitet och cancerdödlighet i denna studie var oberoende av kroppsmassa-index (BMI). Även om det ännu inte är fastställt hur träning kan minska cancer, pekar bevisen hittills på effekter både på metabolism och på inflammation.

I nästa fas hoppas forskarna kunna titta på effekterna av fysisk aktivitet på specifika typer av cancer. Det kan bidra till att få svar på frågorna om metabolism och inflammation.

Medscape

JAMA Oncol.