Kost - sidan 7

flaska med olivolja

Olivolja minskar risk för hjärtsjukdom

I dessa 2 studier kopplades ett högt intag av olivolja till en lägre risk för kardiovaskulär sjukdom och hjärt-kärlsjukdom. Att ersätta margarin, smör, majonnäs och mejerifett med olivolja kan leda till en lägre risk för kardiovaskulär sjukdom.

I en undergrupp fann man också ett samband mellan ett högt intag av olivolja och lägre nivåer av cirkulerande inflammatoriska biomarkörer och en bättre blodfettsprofil (kolesterol och trigkycerider).

Abstrakt

Bakgrund 

Intag av olivolja har kopplats till en lägre risk för hjärt-kärlsjukdom (CVD) hos Medelhavsbefolkning, men lite är känt om effekterna av olivolja i USA.

Målsättning

I denna studie ville man klargöra om intag av olivolja kan kopplas till total kardiovaskulär sjukdom, till hjärt-kärlsjukdom och till stroke.

Metoder 

Studien inkluderade 61.181 kvinnor och 31.777 män som inte hade cancer, hjärt-kärlsjukdomar eller stroke vid studiens start. 

Kosten bedömdes med hjälp av ett frågeformulär som fylldes i vid studiens start och därefter var fjärde år.

Resultat 

Under 24 års uppföljning dokumenterades 9.777 fall av kardiovaskulär sjukdom, inklusive 6.034 hjärt-kärlsjukdom och 3.802 fall av stroke. Efter korrigering för viktiga kost- och livsstilsfaktorer, jämfört med icke-olivoljekonsumenter, hade de med ett högre intag av olivolja (> 0,5 matsked/dag) 14% lägre risk för att drabbas av kardiovaskulär sjukdom och 18% lägre risk för hjärt-kärlsjukdom. 

Ingen signifikant skillnad observerades för risk för stroke. 

Att byta ut 5 g / dag av margarin, smör, majonnäs eller mejerifett mot motsvarande mängd olivolja kunde kopplas till 5% till 7% lägre risk för kardiovaskulär sjukdom och hjärt-kärlsjukdom. 

Ingen signifikant skillnad noterades när olivolja jämfördes med andra vegetabiliska oljor i kombination. 

I en undergrupp av deltagarna fann man att ett högre intag av olivolja var kopplat till lägre nivåer av cirkulerande inflammatoriska biomarkörer och en bättre blodfettsprofil.

Slutsatser – Olivolja minskar risk för hjärtsjukdom

Ett högt intag av olivolja förknippades med lägre risk för kardiovaskulär sjukdom och hjärt-kärlsjukdom i 2 stora prospektiva (framåtblickande) studier på amerikanska män och kvinnor. Att ersätta margarin, smör, majonnäs och mejerifett med olivolja kan leda till lägre risk för kardiovaskulär sjukdom och hjärt-kärlsjukdom.

Journal of the American College of Cardiology, Vol 75, Nr 15, April 2020

medelhavsmat

Hälsosam kost kan minska risk för hjärtinfarkt

Abstrakt

Av vikt 

Kostriktlinjerna 2015-2020 för USA rekommenderar flera hälsosamma dieter. Men få studier har undersökt kopplingar mellan olika dieter och risk för hjärt-kärlsjukdom (CVD).

Mål 

Att undersöka kopplingar mellan fyra hälsosamma dieter och risken för att utveckla hjärt-kärlsjukdom.

Design och deltagare 

Man analyserade deltagare som ingått i 3 olika studier, kvinnor från Nurses ’Health Study (NHS) (1984-2016) och NHS II (1991-2017) och män från Health Professionals Follow-up Study (HPFS) (1986-2012).

Dieter

1. Hälsosamt Ät-index – 2015 (HEI-2015*)
2. Medelhavsdiet (AMED)
3. Hälsosam växtbaserad diet (HPDI)
4. Hälsosam Kostindex (AHEI 2010**)

Resultat 

Deltagarna bestod av 74.930 kvinnor från NHS (medelålder 50,2 år), 90.864 kvinnor från NHS II (medelålder 36,1 år) och 43.339 män från HPFS (medelålder 53,2 år).

Under uppföljningen dokumenterades 23.366 kardiovaskulära incidenter (18.092 hjärt-kärlsjukdom och 5.687 stroke – vissa individer diagnostiserades med både hjärt-kärlsjukdom och stroke). 

När man jämförde deltagare med högst följsamhet till dieterna, med deltagarna med lägst följsamhet, så var det en signifikant lägre risk att drabbas av kardiovaskulära incidenter i alla 4 dieterna. Och det var statistiskt signifikant lägre risk för att drabbas både av hjärt-kärlsjukdom och stroke.

Slutsatser och relevans – Hälsosam kost kan minska risk för hjärtinfarkt

I dessa 3 stora studier med upp till 32 års uppföljning, var en ökad följsamhet till olika hälsosamma dieter kopplat till en lägre risk för att utveckla kardiovaskulär sjukdom. 

* HEI-2015 (Hälsosamt Ät-index) består dels av ett antal komponenter som frukt, grönsaker, sallad, bönor, ärtor, fullkorn, mejeriprodukter (alla mjölkprodukter och sojadrycker), totalt protein, skaldjur och växtbaserade proteiner och fettsyror (fleromättat fett, enkelomättat fett och mättat fett).

Sedan anges det vad som ska konsumeras mer och mindre av, samt poäng över hur mycket man äter. Poängen blir högre ju mindre man konsumerar. 

** AHEI-2010 (Hälsosam Kostindex) består av 11 komponenter: 6 komponenter för vilka ett högt intag är bättre [grönsaker, frukt, fullkorn, nötter och baljväxter, omega-3-fettsyror,  1 komponent som inkluderar måttligt intag av alkohol, 4 komponenter som måste begränsas eller undvikas [sötade drycker och fruktjuice, rött kött och processat kött, transfetter och natrium]. Varje komponent poängsattes på en skala från 0 till 10 poäng. Hög poäng representerar hälsosammare dieter.

JAMA Intern Med. 

veggobowl

Växtbaserat protein ökar chansen att förbli frisk

Abstrakt

Målsättning

Att undersöka sambandet mellan intag av växtproteiner och om det påverkar risken för att dö.

Resultat 

Totalt ingick 237.036 män (57%) och 179.068 kvinnor i studien. Medelålder var 62 år. 77.614 dödsfall (63,5% män och 36,5% kvinnor) analyserades. När man tagit hänsyn till andra riskfaktorer fann man att ett ökat intag av växtprotein var kopplat till en signifikant (statistiskt säkerställd) minskad total dödlighet hos båda könen (P <0.001).
Detta samband mellan intag av växtprotein och den totala dödligheten såg man även bland de som rökte, hade diabetes, åt frukt, använde kosttillskott.

Om man ersatte 3% av det animaliska proteinet med växtprotein så minskade den totala dödligheten med 10% och dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar med 11% hos män och 12% hos kvinnor.

Framförallt kunde den minskade totala dödligheten kopplas till ett utbyte från äggprotein till växtprotein (24% lägre risk hos män och 21% lägre risk hos kvinnor) och protein från rött kött (13% lägre risk hos män och 15% lägre risk hos kvinnor).

Slutsatser och relevans – Växtbaserat protein ökar chansen att förbli frisk

I denna stora prospektiva (framåtblickande) studie var ett högre intag av växtbaserat protein kopplat till minskad risk för dödlighet oavsett orsak och att dö i hjärt- och kärlsjukdom. Resultatet visar att val av proteinkälla kan påverka både hälsa och livslängd.

JAMA Intern Med. 

frossa i mättat fett

Växtbaserat protein minskar risken för att dö

Abstrakt

Mål 

Att utvärdera om det finns en koppling mellan animaliskt protein och växtbaserat protein, och en ökad risk för att dö.

Studieupplägg och deltagare 

I denna prospektiva (framåtblickande) studie ingick 70.696 japaner i åldern 45 till 74 år. Ingen hade någon historia av cancer, stroke eller hjärt-kärlsjukdom vid studiens start. Totalt dokumenterades 12.381 dödsfall under uppföljningen. 

Information om kostintag samlades in via ett frågeformulär för att uppskatta proteinintag hos alla deltagare.

Resultat 

Bland de 70.696 deltagarna var 32.201 män (45,5%), medelålder 55,6. 38.495 var kvinnor (54,5%), medelålder, 55,8 år. Intag av animaliskt protein visade inget klart samband med total eller orsakspecifik dödlighet. Däremot var intag av växtbaserat protein kopplat till lägre total dödlighet (P = 0,01). 

För minskad dödlighet i hjärt-kärlsjukdom var kopplingen till intag av växtprotein tydlig.  Om 3% av energin från rött kött ersattes av växtbaserat protein, kunde det kopplas till en lägre total dödlighet, en lägre cancerrelaterad dödlighet, och en lägre dödlighet  i hjärt-kärlsjukdom. När processat animaliskt köttprotein byttes ut mot växtbaserat protein kunde det kopplas till en lägre total dödlighet, och till lägre cancerrelaterad dödlighet. 

Slutsats och relevans – Växtbaserat protein minskar risken för att dö

I denna stora studie kunde ett högt intag av växtbaserat protein kopplas till en lägre total dödlighet och dödlighet i hjärt-kärlsjukdom. 

Även om intag av animaliskt protein inte var kopplat till dödlighetsresultat, så fann man att om protein från rött kött eller från processat kött ersattes med växtbaserat protein så kunde det kopplas till lägre total dödlighet, cancerrelaterad dödlighet och dödlighet i hjärt-kärlsjukdom.  

JAMA Intern Med.

kokosolja

Kokosolja är en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom

Kokosolja anses vara en nyttig olja och den finns i många veganska produkter (ex vegansk ost, vissa margarin-produkter). Kokosolja påstås också ha positiva effekter på viktnedgång; att den minskar inflammatoriska processer i kroppen; och den ska vara bra för blodsockret.

Denna studie visar snarare att kokosolja resulterar i signifikant högre nivåer av LDL-kolesterol (onda kolesterolet) än icke-tropiska vegetabiliska oljor (olivolja, raps, majs etc) gör. 

Kokosolja påverkade inte heller blodsockret, inflammatoriska processer eller fetma i positiv riktning när man jämförde med icke-tropiska vegetabiliska oljor.

Det här bör man vara medveten om när man väljer att konsumera kokosolja.

Bakgrund

Kokosolja innehåller mycket mättat fett (över 90%) och kan därför höja nivåerna av kolesterol i blodet, men positiva effekter av kokosolja på andra riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom har också föreslagits. Därför gjordes en systematisk översyn av effekten på blodfetterna och andra riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom, av att konsumera kokosolja jämfört med andra matoljor med hjälp av data från kliniska studier.

Resultat

16 studier inkluderades i analysen. Resultat från studier på blodfetter togs med, 8 studier där man undersökt kroppsvikt, 5 studier på kroppsfett, 4 studier med midjemått, 4 studier med fastande blodsocker och 5 studier med C-reaktivt protein (CRP – för att mäta pågående infektion).

Konsumtion av kokosolja ökade signifikant (statistiskt säkerställt bortom slumpen) nivåerna av LDL-kolesterol (”onda” kolesterolet) med 10,47 mg / dL och HDL-kolesterolet (det ”goda”) med 4,00 mg / dL jämfört med icke-tropiska vegetabiliska oljor. 

Konsumtion av kokosolja påverkade inte blodsockret, inflammatoriska processer eller fetma i positiv riktning när man jämförde med icke-tropiska vegetabiliska oljor.

Slutsats – Kokosolja är en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom

Konsumtion av kokosolja resulterar i signifikant högre nivåer av LDL-kolesterol än icke-tropiska vegetabiliska oljor gör. Detta bör man vara medveten om när man väljer att konsumera kokosolja.

Kommentar: Enligt Livsmedelsverket behöver vi inte äta något mättat fett alls. De mättade fettsyror som kroppen behöver kan bildas ur andra fettsyror i kosten.

Circulation

havre

Fullkorn minskar risken för typ 2 diabetes

Abstrakt

Målsättning 

Att undersöka sambandet mellan intag av mat innehållande fullkorn och risken för att utveckla typ 2-diabetes.

Design

Genomgång av 3 stora studier: Nurses’ Health Study (1984-2014), Nurses’ Health Study II (1991-2017), och Health Professionals Follow-Up Study (1986-2016), från USA.

Deltagare 

158.259 kvinnor och 36.525 män som inte hade typ 2-diabetes, hjärt-kärlsjukdom eller cancer vid studiestart.

Utfall

Deltagare rapporterade att de insjuknande i typ 2-diabetes, och det bekräftades senare genom ett kompletterande frågeformulär.

Resultat 

Under uppföljningen identifierades 18.629 deltagare med typ 2-diabetes. Konsumtionen av fullkorn kategoriserades i fem lika stora portioner per dag för de tre grupperna. 

Efter att ha justerat för riskfaktorer för diabetes gällande livsstil och kost, så hade deltagarna i gruppen med högst konsumtion av fullkorn 29% färre insjuknade i typ 2-diabetes jämfört med dem i den lägsta kategorin. 

Det var färre typ 2-diabetiker bland de som konsumerade en eller flera portioner fullkorn om dagen jämfört med de som konsumerar mindre än en portion per månad.  Sambandet mellan ett högt intag av fullkorn och en låg risk för typ 2-diabetes var starkare hos individer som var magra än hos de som var överviktiga eller hade fetma (P = 0,003).

Slutsats – Fullkorn minskar risken för typ 2 diabetes

Högre konsumtion av fullkorn och flera vanliga fullkornsprodukter, inklusive fullkornsflingor, havregryn, mörkt bröd, brunt ris, kli och vetegroddar, var signifikant associerat med en lägre risk för typ 2-diabetes. Dessa resultat ger ytterligare stöd för de nuvarande rekommendationerna om att öka konsumtionen av fullkorn som en del av en hälsosam kost för att förebygga av typ 2-diabetes.

BMJ

olivolja i skål

Medelhavsdiet förebygger hjärtsjukdom

Abstrakt

Bakgrund

En spansk studie på 7.447 personer mellan 55 och 80 år, (57% kvinnor) med hög risk för hjärt-kärl komplikationer, men utan hjärt-kärlsjukdom vid studiens start. Personerna tilldelades någon av följande tre dieter: 

– Medelhavsdiet kompletterat med olivolja

– Medelhavsdiet kompletterad med nötter

– Kontrolldiet och med rådet att minska på intag av fett. 

Deltagarna fick utbildning om respektive dieter kvartalsvis och beroende på grupptillhörighet, gratis tillgång till olivolja eller blandade nötter. 

Det primära målet för studien var kardiovaskulär sjukdom dvs hjärtinfarkt, stroke eller död i kardiovaskulär sjukdom.

Resultat

288 deltagare drabbades av en primär hjärt-kärlkomplikation. 

– 96 komplikationer i gruppen som tilldelats en Medelhavsdiet med olivolja (3,8%)

– 83 i gruppen som tilldelades en Medelhavsdiet med nötter (3,4%)

– 109 i Kontrollgruppen (4,4%). 

Slutsats – Medelhavsdiet förebygger hjärtsjukdom

I denna studie på personer med hög kardiovaskulär risk så fann man att förekomsten av kardiovaskulära komplikationer var lägre bland de som tilldelades en Medelhavsdiet kompletterad med olivolja eller nötter än bland de som tilldelats en diet med reducerad fetthalt.

N Engl J Med 2018; 378:e34

blodprov b12

Höga nivåer av B12 kan öka risk för att dö

Abstrakt

Av betydelse 

Höga blodkoncentrationer av vitamin B12 har associerats till ökad risk för att dö bland äldre personer inlagda på sjukhus, inklusive patienter med kronisk njursjukdom, men kopplingen blodkoncentration av vitamin B12 och dödlighet i den allmänna befolkningen är fortfarande oklar.

Mål 

Att undersöka om det finns ett samband mellan blodkoncentration av vitamin B12 och risk för att dö oavsett orsak.

Resultat 

Totalt 5.571 personer, medelålder 53,5 år; varav 2.830 [50,8%] var män, ingick i analysen.
Under 8,2 års uppföljning dog 226 deltagare (4,1%). 

Sett till blodkoncentrationen av vitamin B12 noterades 33,8 dödsfall i gruppen med den lägsta blodkoncentrationen och 65,7 dödsfall i gruppen med den högsta blodkoncentration. Skillnaden mellan hög blodkoncentration av vitamin B12 och ökad risk för död oavsett orsak visade sig vara statistiskt säkerställd (P = 0,006) dvs de med hög blodkoncentration dog i större utsträckning.

Slutsatser och relevans – Höga nivåer av B12 kan öka risk för att dö

Dessa fynd tyder på att höga nivåer av vitamin B12 i blodet är kopplat till en ökad risk för död oavsett orsak även efter justering för ålder, kön, njurfunktion och andra kliniska och laboratorievariabler. Det bakomliggande orsakssambandet återstår att fastställa.

JAMA Netw Open.

tofu tallrik

Tofu kan minska risken för hjärtsjukdom

Abstrakt

Bakgrund

Att sojaprodukter ger hälsofördelar som kan relateras till hjärt-kärlsjukdom förblir kontroversiellt på grund av motstridiga bevis.

Metoder

Man analyserade personer från 3 olika studier;
– 74.241 kvinnor från studie 1
– 94.233 kvinnor från studie 2
– 42.226 män från studie 3

Ingen av dessa personer hade någon hjärt-kärlsjukdom eller cancer vid studiens start. 

Data om kost uppdaterades vartannat till 4:e år med hjälp av ett frågeformulär. 

Icke-dödlig hjärtinfarkt och dödsfall i hjärt-kärlsjukdom dokumenterades efter genomgång av medicinska journaler och andra medicinska dokument.

Resultat

Totalt dokumenterades 8.359 fall av hjärt-kärlsjukdom. 

Konsumtion av tofu (*P = 0,005), men inte sojamjölk (P = 0,41), var positivt kopplat till att inte drabbas av hjärt-kärlsjukdom, när man jämförde ≥ 1 portion/vecka med <1 portion/ månad.

Analyser visade att för kvinnor var den gynnsamma kopplingen till tofo främst kopplad till hur ofta de åt det, och tydligast var fördelarna hos yngre kvinnor före menopaus och hos postmenopausa kvinnor som inte använde hormoner (P = 0,002).

Slutsats – Tofu kan minska risken för hjärtsjukdom

Högt intag av isoflavoner och tofu var förknippat med en måttligt lägre risk för att utveckla hjärt-kärlsjukdom, och hos kvinnor var den gynnsamma kopplingen till tofu mer uttalad hos unga kvinnor eller postmenopausa kvinnor som inte använde hormoner. 

* P=0,05. Om P-värdet är mindre eller lika med 0,05 så anses det vara statistiskt säkerställt som en skillnad som inte avgjorts av slumpen. Ju lägre P-värde desto starkare anses skillnaden vara.

Circulation

kvinna med acne

Sambandet kost och akne hos vuxna

Abstrakt

Av vikt

Akne är en kronisk, multifaktoriell inflammatorisk sjukdom. Sambandet mellan konsumtion av mejeriprodukter, feta, sockerhaltiga livsmedel och att utveckla akne är fortfarande oklar.

Studiens mål 

Att undersöka sambandet mellan kost och akne hos vuxna.

Studiens upplägg 

Den aktuella studien genomfördes mellan 2018 och 2019. Totalt fyllde 24.452 personer i ett frågeformulär online för att klassificera status av sin akne: Aldrig haft akne, Haft akne tidigare eller Har akne just nu.

Kopplingen mellan kost (matintag, näringsintag och dietmönster) och aktuell eller tidigare akne studerades och kopplades mot andra variabler som ålder, kön, fysisk aktivitet, rökning, utbildningsnivå, dagligt energiintag, tidigare dieter och symtom på depression.

Resultat 

24.452 personer ingick i resultatet, medelålder 57 år, varav 75% var kvinnor. Av dessa rapporterade 11.324 personer (46%) tidigare eller aktuell akne. Efter justering noterades ett signifikant samband mellan aktuell akne och konsumtionen av feta och sockerrika produkter, sockerhaltiga drycker och mjölk.

Slutsatser och relevans – Sambandet kost och akne hos vuxna

I denna studie verkade konsumtion av mjölk, sockerhaltiga drycker och fettrika produkter vara kopplade till akne hos vuxna. Det är önskvärt med fler studier för att undersöka sambandet mellan kost och akne hos vuxna.

JAMA Dermatol.