Växtbaserat protein ökar chansen att förbli frisk

13 juli 2020 JAMA

Abstrakt

Målsättning

Att undersöka sambandet mellan intag av växtproteiner och om det påverkar risken för att dö.

Resultat 

Totalt ingick 237.036 män (57%) och 179.068 kvinnor i studien. Medelålder var 62 år. 77.614 dödsfall (63,5% män och 36,5% kvinnor) analyserades. När man tagit hänsyn till andra riskfaktorer fann man att ett ökat intag av växtprotein var kopplat till en signifikant (statistiskt säkerställd) minskad total dödlighet hos båda könen (P <0.001).
Detta samband mellan intag av växtprotein och den totala dödligheten såg man även bland de som rökte, hade diabetes, åt frukt, använde kosttillskott.

Om man ersatte 3% av det animaliska proteinet med växtprotein så minskade den totala dödligheten med 10% och dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar med 11% hos män och 12% hos kvinnor.

Framförallt kunde den minskade totala dödligheten kopplas till ett utbyte från äggprotein till växtprotein (24% lägre risk hos män och 21% lägre risk hos kvinnor) och protein från rött kött (13% lägre risk hos män och 15% lägre risk hos kvinnor).

Slutsatser och relevans – Växtbaserat protein ökar chansen att förbli frisk

I denna stora prospektiva (framåtblickande) studie var ett högre intag av växtbaserat protein kopplat till minskad risk för dödlighet oavsett orsak och att dö i hjärt- och kärlsjukdom. Resultatet visar att val av proteinkälla kan påverka både hälsa och livslängd.

JAMA Intern Med.