Livsmedel som orsakar inflammation i kroppen ökar risken för hjärt-kärlsjukdom

2 november 2020 Journal of the American College of Cardiology

Abstrakt

Bakgrund

Inflammation spelar en viktig roll vid uppkomsten av hjärt-kärlsjukdom. Man vet att livsmedel orsakar inflammation – emellertid är det fortfarande okänt om kost med högre inflammatorisk potential kan leda till hjärt-kärlsjukdom på lång sikt.

Målsättning

Att undersöka om pro-inflammatoriska dieter* (orsakar inflammation) är associerade med en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom.

Metod

Man följde 74.578 kvinnor från Nurses ’Health Study (NHS) (1984–2016), 91.656 kvinnor från NHSII (1991–2015) och 43.911 män från Health Professionals Follow-up Study (1986–2016). Ingen av deltagarna i någon av studierna hade hjärt-kärlsjukdom eller cancer vid studiens start. 

Dieterna bedömdes med frågeformulär vart fjärde år. Den inflammatoriska risken för dieterna utvärderades och poängsattes enligt en modell baserat på nivåerna av 3 inflammatoriska biomarkörer**.

Resultat

Under uppföljningen dokumenterades 15.837 incidenter av hjärt-kärlsjukdom, inklusive 9.794 fall av kranskärlssjukdom och 6.177 stroke. I analysen av de tre studierna, efter justering för användning av anti-inflammatoriska läkemedel och riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom inklusive kroppsmassindex (BMI), var en högre inflammatorisk nivå i kosten kopplad till; en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom; en ökad risk för kranskärlssjukdom; och för stroke. Dessa kopplingar noterades i alla studierna och både hos kvinnor och män. I en undergrupp (33.719 deltagare) var högre dietpoäng (= negativt) associerad med högre pro-inflammatoriska biomarkörer, lägre nivåer av adiponektin (hormon som reglerar glukosnivåerna och nedbrytningen av fett i kroppen) och försämrade blodfetter (p <0,001).

Slutsats – Livsmedel som orsakar inflammation

Livsmedel med en hög pro-inflammatorisk potential var kopplad till en högre risk för hjärt-kärlsjukdom. Att förändra till antiinflammatorisk kost (med mindre inflammatorisk kapacitet) kan sannolikt leda till en effektiv strategi för att förebygga hjärt-kärlsjukdom.

* Pro-inflammatoriska livsmedel – Orsakar inflammation i kroppen:
Rött kött, processat kött, inälvsmat, raffinerade kolhydrater/socker, sötade drycker
Anti-inflammatoriska livsmedel – Orsakar INTE inflammation i kroppen:
Gröna bladgrönsaker, mörkgula grönsaker (morötter, pumpa, sötpotatis), kål, lök, vitlök, purjolök, broccoli, fullkorn, frukt, te, kaffe, vin etc

** Biomarkörer: 
CRP, Interleukin 6 och TNF𝛼-R2

Journal of the American College of Cardiology