Nyhetsbrev

Kolorektal cancer ökar hos unga

10 maj 2024 Medical New Today, Digestive Disease Week
20 maj 2024

Sammanfattning

De allra flesta som drabbas av kolorektal cancer (tjocktarmscancer) är över 50 år, men en ny studie visar att denna cancerform även ökar bland barn (10 – 14 år), tonåringar (15 – 19 år) och unga vuxna (20 – 24 år).

Studien presenteras den 20 maj vid Digestive Disease Week 2024 i Washington, DC.

Man använde data från Centers for Disease Control Wonder Database för att analysera frekvensen av kolorektal cancer för personer i åldrarna 10 till 44 år mellan åren 1999 till 2020.

Ärftlighet är en riskfaktor, men det finns även andra riskfaktorer som: diet, brist på fysisk aktivitet, fetma, dålig sömn, för mycket alkohol och tobak.

Saker som kan göras för att förhindra utvecklingen av tjocktarmscancer är regelbunden fysisk aktivitet och att äta mindre processad mat och rött kött.

Vi äter mycket processad mat med hög fetthalt, socker, salt och tillsatsämnen och för lite av de hälsosamma rekommendationerna – frukt, grönsaker och fiber.

En annan möjlig orsak till ökad kolorektal cancer hos yngre personer kan vara relaterad till antibiotikaanvändning

Vår kropp har miljarder bakterier som kallas mikrobiotan och alla dessa bakterier spelar en viktig roll i vårt immunsystem och för att förhindra utvecklingen av exempelvis kolorektal cancer och hjärt-kärlsjukdomar. 

En frekvent användning av antibiotika i ung ålder kan eliminera några av dessa viktiga bakterier, vilket predisponerar yngre personer för att utveckla tjocktarmscancer senare i livet.

Artikeln – Kolorektal cancer ökar hos unga

  • Kolorektalcancer diagnostiseras vanligtvis hos vuxna över 50 år, men nyare studier har visat att allt fler unga drabbas.
  • En ny studie rapporterar att andelen tjocktarmscancer har mer än tredubblats hos tonåringar i åldrarna 15 till 19 under de senaste 20 åren.
  • Forskare fann också ökningar bland barn i åldrarna 10 till 14 och unga vuxna i åldrarna 20 till 24.

Majoriteten av fall av kolorektal cancer inträffar hos vuxna över 50 år, men ny forskning visar att denna cancerform ökar bland unga vuxna och tonåringar.

En ny studie har följt personer mellan 1999 till 2020, och rapporterar en ökade frekvens kolorektal cancer bland barn i åldrarna 10 till 14, bland tonåringar i åldrarna 15 till 19 och bland unga vuxna i åldrarna 20 till 24.

Forskningen presenteras den 20 maj vid Digestive Disease Week 2024 i Washington, DC.

Fler fall av tjocktarmscancer bland unga

För denna studie använde forskare data från Centers for Disease Control Wonder Database för att analysera trender i frekvensen av kolorektal cancer för personer i åldrarna 10 till 44 år från 1999 till 2020.

Forskarna fann att frekvensen kolorektal cancer ökade bland barn från 10 år, tonåringar och unga vuxna.

Forskare observerade också en ökning av kolorektal cancer hos vuxna i åldrarna 30 till 39 år.

”Kokolorektal cancer anses inte längre bara vara en sjukdom hos den äldre befolkningen”, säger huvudforskaren Islam Mohamed, MD, läkare vid University of Missouri-Kansas City.

”Det är viktigt att allmänheten är medveten om tecken och symtom på kolorektal cancer.”

Varför ökar kolorektal cancer hos unga?

Medan ärftlighet är en riskfaktor, så finns det flera andra riskfaktorer, inklusive:

  • diet
  • fysisk aktivitet
  • fetma
  • dålig sömn
  • alkoholanvändning
  • tobaksanvändning

”Det faktum att människor får diagnosen tjocktarmscancer i yngre ålder ger oss en hel del insikter om att klockan börjar ticka redan i ung ålder,” förklarade Anton Bilchik, MD, PhD, kirurgisk onkolog, vid Providence Saint John’s Cancer Institute i Santa Monica, Kalifornien, som inte var involverad i studien.

”Vi måste vara mycket medvetna om saker som kan göras för att förhindra utvecklingen av tjocktarmscancer,” sa Bilchik och nämnde förebyggande strategier som regelbunden fysisk aktivitet och att äta mindre processad mat och rött kött.

Jacqueline Casillas, MD, pediatrisk hematolog/onkolog och medicinsk chef för Jonathan Jaques Children’s Cancer Institute vid MemorialCare Miller Children’s & Women’s Hospital Long Beach i Kalifornien, och som inte var involverad i studien, säger:

”Även om vi inte känner till alla orsaker, tror jag att studien belyser några av de möjliga riskfaktorerna, som den ökande andelen fetma i USA – är det en riskfaktor? Dessutom äter vi för mycket processad mat med hög fetthalt, för mycket socker och salt, och för lite av de hälsosamma kostrekommendationerna med frukt, grönsaker och fiber.”

Andra möjliga orsaker till tjocktarmscancer

Bilchik sa att en annan möjlig orsak till ökade kolorektal cancerfall hos yngre människor kan vara relaterad till antibiotikaanvändning.

”Det är välkänt att vår kropp har miljarder bakterier som kallas mikrobiotan och att dessa bakterier spelar en viktig roll i immunsystemet och för att förhindra utvecklingen av kolorektal cancer, såväl som hjärt-kärlsjukdomar,” förklarade han.

”Och det är säkert möjligt att den frekventa användningen av antibiotika i ung ålder kan eliminera några av dessa viktiga bakterier, vilket predisponerar yngre människor för utveckling av tjocktarmscancer senare i livet.”

Bilchik tillade att alla borde vara mer uppmärksamma på att göra saker som är anti-inflammatoriska snarare än pro-inflammatoriska, vilket har visat sig främja cancer.

”Inflammation har associerats med utvecklingen av kolorektal cancer, och vår livsstil och vad vi äter är faktorer som är pro-inflammatorisk det vill säga som skapar en inflammation,” sa han.

”Vi bör vara uppmärksamma i unga år på vad som är antiinflammatoriskt, som att äta rätt mat, äta en balanserad kost, äta färsk mat och att träna och undvika en stillasittande livsstil.”

Casillas säger att vi inte får glömma andra riskfaktorer för cancer som man har identifierat hos äldre som:

”Barn kanske inte dricker alkohol, men tonåringar kan göra det,” förklarade hon. ”Det är verkligen viktigt att fokusera på det när det gäller cancerförebyggande åtgärder och insatser om riskerna som är förknippade med alkohol, tobaksanvändning, fetma, såväl som bara vikten av att upprätthålla en hälsosam livsstil så att vi inte är för stillasittande.”

Medical New Today

Digestive Disease Week

I Biblioteket finns alla studier samlade efter kategori

Prenumerera på nyhetsbrevet för att få 1 minuters sammanfattningar som text eller video.

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

2 läsk per vecka kan skada hjärtat

Next Story

Kemikalier i hushållsprodukter kopplade till hjärnskada

Latest from Övrigt

Vilka är hälsoriskerna med mikroplaster?

Den årliga globala produktionen av plast har ökat exponentiellt från cirka 2 miljoner ton 1950 till 460 miljoner ton 2019, och nuvarande nivåer förväntas tredubblas till 2060. Men vilka är hälsoriskerna med mikroplaster? Plast innehåller mer än 10 000 kemikalier,…

Negativa hälsoeffekter av trafikbuller

Forskning från Tyskland visar på negativa hälsoeffekter av trafikbuller och att det har skadliga effekter på hjärtat och blodkärlen. Och att det både orsakar sjukdom och leder till sämre läkningsprocess. Men också att det leder till psykiska besvär.…

Kost bättre än medicin vid IBS

IBS uppskattas påverka ungefär 10% av jordens befolkning, och är en av de vanligaste störningarna mellan tarm och hjärna. Forskare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset jämförde effektiviteten av två kostbaserade behandlingar och en läkemedelsbehandling. …