Probiotika mot depression

När probiotika används som komplement till antidepressiva minskar besvären hos patienter med svår depression, visar resultaten av en randomiserad placebokontrollerad studie.

Läs mer

Tarmfloran vid hjärtsjukdom

Bevisen fortsätter att öka att hjärtat också påverkas av tarmmikrobiotan (tarmfloran). Tarmmikrobiomet inverkar på sätt som påverkar risk och utveckling av hjärt-kärlsjukdom och hjärtsvikt.

Läs mer
1 2 3 5