Nyhetsbrev

Övervikt

Mammor för vidare övervikt till döttrar

23 mars 2023
Flickor mellan 4 och 9 år var mer benägna att ha hög fettmassa och ett högt BMI om deras mammor var överviktiga - men detta förhållande sågs inte mellan mammor och söner, eller mellan pappor och söner eller döttrar.…

Recept mot barnfetma: Mer rörelse, mindre skärmtid

19 februari 2023
Forskning pekar på att både ökad fysisk aktivitet och mindre skärmtid är viktigt för att förebygga övervikt och barnfetma. Men om skärmtiden är mer än 8 timmar om dagen riskerar barnen övervikt oavsett om de är fysiskt aktiva.…
1 2 3

Länkad annons

Nyhetsbrev