Övervikt

Tjock kvinna mäter midjemåttet

Fetma och cancer

Även om majoriteten är medvetna om att fetma kan ha negativa hälsokonsekvenser, visar resultaten från undersökningen att få är medvetna om att det kan öka risken för att drabbas av cancer.

Läs mer
sover på en bänk

Diagnos och behandling av obstruktiv sömnapné

Sömnapné är vanligt och prevalensen ökar i relation med den ökande förekomsten av fetma. Det vanligaste symptomet är överdriven trötthet, även om detta symptom endast rapporteras av 15 - 50%. Sömnapné är associerat med en 2-3 gånger ökad risk för hjärt-kärlsjukdom och metabola sjukdomar.

Läs mer